„Jeśli tylko skosztowaliście, że dobrotliwy jest Pan.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List Piotra 2,3

Porównanie wersetów
King James Version - Księga Estery 1,3

King James Version

In the third year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants; the power of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces, being before him:
Księga Estery 1,3

Biblia Brzeska

Roku trzeciego za królestwa swego, zgotował wielkie gody prze wszytki książęta swe i służebniki swoje, kędy przy nim byli co naprzedniejszy Persowie, Medowie, starostowie i książęta z onych krain.
Księga Estery 1,3

Biblia Gdańska

Roku trzeciego królowania swego sprawił u siebie ucztę na wszystkich książąt swoich, i sług swoich, na hetmanów z Persów i z Medów, na przełożonych i na starostów onych krain,
Estery 1,3

Biblia Tysiąclecia

w trzecim roku swego panowania wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i swoich sług, i najdzielniejszych Persów i Medów, wielmoży i władców państw, którzy byli razem z nim.
Księga Estery 1,3

Biblia Warszawska

W trzecim roku swego panowania wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i dworzan, przy czym stawili się przed nim wojskowi perscy i medyjscy, dostojnicy i książęta prowincji,
Księga Estery 1,3

Biblia Jakuba Wujka

Trzeciego tedy roku panowania swego sprawił wielką ucztę wszystkim książętom i służebnikom swoim, namożniejszym z Persów i nazacniejszym z Medów, i starostom krain przed sobą -
Księga Estery 1,3

Nowa Biblia Gdańska

Trzeciego roku jego panowania wyprawił on ucztę na cześć wszystkich swoich książąt i sług, zatem cała potęga Persji i Medii - najwyżsi naczelnicy i starostowie tych dzielnic znajdowali się przed jego obliczem.
Księga Estery 1,3

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

W trzecim roku swego panowania wyprawił u siebie ucztę dla wszystkich swoich książąt i sług. Stawili się przed nim dowódcy Persów i Medów oraz dostojnicy i książęta prowincji.
Księga Estery 1,3

American Standard Version

in the third year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants; the power of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces, being before him;
Księga Estery 1,3

Clementine Vulgate

Tertio igitur anno imperii sui fecit grande convivium cunctis principibus et pueris suis, fortissimis Persarum, et Medorum inclytis, et prfectis provinciarum coram se,
Księga Estery 1,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

in the third year of his reign, he hath made a banquet to all his heads and his servants; of the force of Persia and Media, the chiefs and heads of the provinces [are] before him,
Księga Estery 1,3

World English Bible

in the third year of his reign, he made a feast to all his princes and his servants; the power of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces, being before him;
Księga Estery 1,3

Westminster Leningrad Codex

בִּשְׁנַת שָׁלֹושׁ לְמָלְכֹו עָשָׂה מִשְׁתֶּה לְכָל־שָׂרָיו וַעֲבָדָיו חֵיל ׀ פָּרַס וּמָדַי הַפַּרְתְּמִים וְשָׂרֵי הַמְּדִינֹות לְפָנָיו׃
Księga Estery 1,3
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić