„A Feliks, gdy to usłyszał, chcąc dokładnie poznać te nauki, kazał im przyjść później, mówiąc: Kiedy zejdzie tysiącznik Lizjasz, rozpoznam w waszych sprawach.”

Nowa Biblia Gdańska: Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 24,22

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 5,41

King James Version

And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.
Ewangelia Mateusza 5,41

Biblia Brzeska

A ktoby cię kolwiek gwałtem przymuszał na jednę milę, idź z nim dwie.
Ewangelia św. Mateusza 5,41

Biblia Gdańska

A kto by cię przymuszał iść milę jednę, idź z nim i dwie;
Mateusza 5,41

Biblia Tysiąclecia

Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!
Ewangelia wg św. Mateusza 5,41

Biblia Warszawska

A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.
Ewangelia św. Mateusza 5,41

Biblia Jakuba Wujka

a kto by cię kolwiek przymuszał na tysiąc kroków, idź z nim drugie dwa.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,41

Nowa Biblia Gdańska

A ktokolwiek cię zmusi by iść jedną milę, idź z nim dwie.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,41

Biblia Przekład Toruński

A kto by zmusił ciebie, abyś niósł jego ciężar jedną milę, idź z nim i dwie.
Ewangelia Mateusza 5,41

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A jeśli ktoś cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.
Ewangelia Mateusza 5,41

American Standard Version

And whosoever shall compel thee to go one mile, go with him two.
Ewangelia Mateusza 5,41

Clementine Vulgate

et quicumque te angariaverit mille passus, vade cum illo et alia duo.
Ewangelia Mateusza 5,41

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και οστις σε αγγαρευσει μιλιον εν υπαγε μετ αυτου δυο
Ewangelia Mateusza 5,41

Young's Literal Translation

`And whoever shall impress thee one mile, go with him two,
Ewangelia Mateusza 5,41

World English Bible

Whoever compels you to go one mile, go with him two.
Ewangelia Mateusza 5,41

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić