„To wszystko lubieżnicy, podobni do pieca rozżarzonego przez piekarza, który przestaje spać tylko wtedy, gdy zaczynione ciasto nie skiśnie.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ozeasza 7,4

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,52

King James Version

And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose,
Ewangelia Mateusza 27,52

Biblia Brzeska

Groby też otworzyły się i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało.
Ewangelia św. Mateusza 27,52

Biblia Gdańska

I groby się otwierały, a wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, powstało:
Mateusza 27,52

Biblia Tysiąclecia

Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,52

Biblia Warszawska

I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych;
Ewangelia św. Mateusza 27,52

Biblia Jakuba Wujka

I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,52

Nowa Biblia Gdańska

Także zostały otwarte grobowce, i zostało wzbudzonych wiele ciał tych świętych, którzy zasnęli,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,52

Biblia Przekład Toruński

I groby otworzyły się, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych,
Ewangelia Mateusza 27,52

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Grobowce się otworzyły, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało.
Ewangelia Mateusza 27,52

American Standard Version

and the tombs were opened; and many bodies of the saints that had fallen asleep were raised;
Ewangelia Mateusza 27,52

Clementine Vulgate

et monumenta aperta sunt : et multa corpora sanctorum, qui dormierant, surrexerunt.
Ewangelia Mateusza 27,52

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και τα μνημεια ανεωχθησαν και πολλα σωματα των κεκοιμημενων αγιων ηγερθη
Ewangelia Mateusza 27,52

Young's Literal Translation

and the tombs were opened, and many bodies of the saints who have fallen asleep, arose,
Ewangelia Mateusza 27,52

World English Bible

The tombs were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised;
Ewangelia Mateusza 27,52

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić