„Oto powołałem po imieniu Besalela, syna Uriego, syna Chura, z pokolenia Judy;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Wyjścia 31,2

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,32

King James Version

And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross.
Ewangelia Mateusza 27,32

Biblia Brzeska

A wychodząc, naleźli niektórego Cyrenejczyka imieniem Szymona, tego przymusili, aby niósł krzyż jego.
Ewangelia św. Mateusza 27,32

Biblia Gdańska

A wychodząc znaleźli człowieka Cyrenejczyka, imieniem Szymon; tego przymusili, aby niósł krzyż jego.
Mateusza 27,32

Biblia Tysiąclecia

Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,32

Biblia Warszawska

A wychodząc, spotkali człowieka, Cyrenejczyka, imieniem Szymon; tego przymusili, aby niósł krzyż jego.
Ewangelia św. Mateusza 27,32

Biblia Jakuba Wujka

A wychodząc, naleźli człowieka Cyrenejczyka, imieniem Szymona; tego przymusili, aby niósł krzyż jego.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,32

Nowa Biblia Gdańska

Zaś wychodząc znaleźli człowieka, Cyrenejczyka, imieniem Szymon; tego zmusili, aby niósł jego krzyż.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,32

Biblia Przekład Toruński

A wychodząc natrafili na pewnego człowieka, Cyrenejczyka, o imieniu Szymon; tego zmusili, aby niósł Jego krzyż.
Ewangelia Mateusza 27,32

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A wychodząc, spotkali człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, aby niósł jego krzyż.
Ewangelia Mateusza 27,32

American Standard Version

And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to go [with them], that he might bear his cross.
Ewangelia Mateusza 27,32

Clementine Vulgate

Exeuntes autem invenerunt hominem Cyrenum, nomine Simonem : hunc angariaverunt ut tolleret crucem ejus.
Ewangelia Mateusza 27,32

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εξερχομενοι δε ευρον ανθρωπον κυρηναιον ονοματι σιμωνα τουτον ηγγαρευσαν ινα αρη τον σταυρον αυτου
Ewangelia Mateusza 27,32

Young's Literal Translation

And coming forth, they found a man, a Cyrenian, by name Simon: him they impressed that he might bear his cross;
Ewangelia Mateusza 27,32

World English Bible

As they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name, and they compelled him to go with them, that he might carry his cross.
Ewangelia Mateusza 27,32

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić