„Sześć dni robić będziesz i będziesz czynił wszytkie dzieła twoje,”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Wyjścia 20,9

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,27

King James Version

Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers.
Ewangelia Mateusza 27,27

Biblia Brzeska

Tedy żołnierze starościni wziąwszy Jezusa do ratusza, zebrali do niego wszytkę rotę.
Ewangelia św. Mateusza 27,27

Biblia Gdańska

Tedy żołnierze starościni przywiódłszy Jezusa na ratusz, zebrali do niego wszystkę rotę;
Mateusza 27,27

Biblia Tysiąclecia

Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,27

Biblia Warszawska

Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział.
Ewangelia św. Mateusza 27,27

Biblia Jakuba Wujka

Tedy żołnierze starościni wziąwszy Jezusa do ratusza, zebrali do niego wszytkę rotę.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,27

Nowa Biblia Gdańska

Zaś żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium, zebrali nad nim całą kohortę;
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,27

Biblia Przekład Toruński

Wówczas żołnierze namiestnika wzięli Jezusa do pretorium, zebrali wokół Niego całą kohortę,
Ewangelia Mateusza 27,27

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wówczas żołnierze namiestnika zaprowadzili Jezusa na ratusz i zebrali wokół niego cały oddział.
Ewangelia Mateusza 27,27

American Standard Version

Then the soldiers of the governor took Jesus into the Praetorium, and gathered unto him the whole band.
Ewangelia Mateusza 27,27

Clementine Vulgate

Tunc milites prsidis suscipientes Jesum in prtorium, congregaverunt ad eum universam cohortem :
Ewangelia Mateusza 27,27

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τοτε οι στρατιωται του ηγεμονος παραλαβοντες τον ιησουν εις το πραιτωριον συνηγαγον επ αυτον ολην την σπειραν
Ewangelia Mateusza 27,27

Young's Literal Translation

then the soldiers of the governor having taken Jesus to the Praetorium, did gather to him all the band;
Ewangelia Mateusza 27,27

World English Bible

Then the governor's soldiers took Jesus into the Praetorium, and gathered to him the whole cohort.
Ewangelia Mateusza 27,27

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić