„A gdy się przybliżać będziecie ku potykaniu, wystąpi kapłan, i przemówi do ludu.”

Biblia Gdańska: 5 Mojżeszowa 20,2

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,25

King James Version

Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children.
Ewangelia Mateusza 27,25

Biblia Brzeska

A odpowiedając wszytek lud rzekł: Krew jego niech będzie na nas i na syny nasze.
Ewangelia św. Mateusza 27,25

Biblia Gdańska

A odpowiadając wszystek lud, rzekł: Krew jego na nas i na dziatki nasze.
Mateusza 27,25

Biblia Tysiąclecia

A cały lud zawołał: Krew Jego na nas i na dzieci nasze.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,25

Biblia Warszawska

A cały lud, odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na dzieci nasze.
Ewangelia św. Mateusza 27,25

Biblia Jakuba Wujka

A odpowiadając wszytek lud, rzekł: Krew jego na nas i na syny nasze!
Ewangelia wg św. Mateusza 27,25

Nowa Biblia Gdańska

Zaś cały lud odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na nasze dzieci.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,25

Biblia Przekład Toruński

A w odpowiedzi, cały lud rzekł: Krew Jego na nas i na nasze dzieci!
Ewangelia Mateusza 27,25

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A cały lud odpowiedział: Krew jego na nas i na nasze dzieci.
Ewangelia Mateusza 27,25

American Standard Version

And all the people answered and said, His blood [be] on us, and on our children.
Ewangelia Mateusza 27,25

Clementine Vulgate

Et respondens universus populus, dixit : Sanguis ejus super nos, et super filios nostros.
Ewangelia Mateusza 27,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και αποκριθεις πας ο λαος ειπεν το αιμα αυτου εφ ημας και επι τα τεκνα ημων
Ewangelia Mateusza 27,25

Young's Literal Translation

and all the people answering said, `His blood [is] upon us, and upon our children!`
Ewangelia Mateusza 27,25

World English Bible

All the people answered, "May his blood be on us, and on our children!"
Ewangelia Mateusza 27,25

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić