„Słowo, które opowiedział Jeremiasz do Barucha, syna Neriego, gdy pisał w księgi słowa ty z ust Jeremiaszowych roku czwartego za Joakima, syna Jozjego, króla judzkiego, mówiąc:”

Biblia Brzeska: Księga Jeremiasza 45,1

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,10

King James Version

And gave them for the potter's field, as the Lord appointed me.
Ewangelia Mateusza 27,10

Biblia Brzeska

I dali je na rolą zdunową, jako mi postanowił Pan.
Ewangelia św. Mateusza 27,10

Biblia Gdańska

I dali je za rolę garncarzową, jako mi postanowił Pan.
Mateusza 27,10

Biblia Tysiąclecia

I dali je za Pole Garncarza, jak mi Pan rozkazał.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,10

Biblia Warszawska

I dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan.
Ewangelia św. Mateusza 27,10

Biblia Jakuba Wujka

i dali je na rolą garncarzową, jako mi postanowił Pan.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,10

Nowa Biblia Gdańska

I dali je na pole garncarza, jak mi postanowił Pan.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,10

Biblia Przekład Toruński

I dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan.
Ewangelia Mateusza 27,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan.
Ewangelia Mateusza 27,10

American Standard Version

and they gave them for the potter`s field, as the Lord appointed me.
Ewangelia Mateusza 27,10

Clementine Vulgate

et dederunt eos in agrum figuli, sicut constituit mihi Dominus.
Ewangelia Mateusza 27,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εδωκαν αυτα εις τον αγρον του κεραμεως καθα συνεταξεν μοι κυριος
Ewangelia Mateusza 27,10

Young's Literal Translation

and gave them for the field of the potter, as the Lord did appoint to me.`
Ewangelia Mateusza 27,10

World English Bible

and they gave them for the potter's field, as the Lord commanded me."
Ewangelia Mateusza 27,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić