„Jako Sodoma i Gomorra, i okoliczne miasta, gdy tymże sposobem jako i one zwszeteczniały i udały się za cudzem ciałem, wystawione są na przykład, ognia wiecznego karanie ponosząc:”

Biblia Gdańska: Judasa 1,7

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 24,24

King James Version

For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
Ewangelia Mateusza 24,24

Biblia Brzeska

Abowiem powstaną fałszywi Krystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli (by mogło być) i same wybrane.
Ewangelia św. Mateusza 24,24

Biblia Gdańska

Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie, i fałszywi prorocy, i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli (by można) i wybrane.
Mateusza 24,24

Biblia Tysiąclecia

Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,24

Biblia Warszawska

Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.
Ewangelia św. Mateusza 24,24

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak iżby w błąd zawiedzieni byli (jeśli może być) i wybrani.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,24

Nowa Biblia Gdańska

Bo powstaną fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy, i będą wydawać wielkie znaki oraz niezwykłe zjawiska, tak aby, skoro niezbite, wprowadzić w błąd i wybranych.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,24

Biblia Przekład Toruński

Albowiem powstaną fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić będą wielkie znaki i cuda, tak aby zwieść, o ile można, i wybranych.
Ewangelia Mateusza 24,24

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych.
Ewangelia Mateusza 24,24

American Standard Version

For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall show great signs and wonders; so as to lead astray, if possible, even the elect.
Ewangelia Mateusza 24,24

Clementine Vulgate

Surgent enim pseudochristi, et pseudoprophet : et dabunt signa magna, et prodigia, ita ut in errorem inducantur (si fieri potest) etiam electi.
Ewangelia Mateusza 24,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εγερθησονται γαρ ψευδοχριστοι και ψευδοπροφηται και δωσουσιν σημεια μεγαλα και τερατα ωστε πλανησαι ει δυνατον και τους εκλεκτους
Ewangelia Mateusza 24,24

Young's Literal Translation

for there shall arise false Christs, and false prophets, and they shall give great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, also the chosen.
Ewangelia Mateusza 24,24

World English Bible

For there will arise false Christs, and false prophets, and they will show great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect.
Ewangelia Mateusza 24,24

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić