„Wtedy PAN otworzył usta tej oślicy, a ona powiedziała do Balaama: Cóż ci uczyniłam, że już trzy razy mnie zbiłeś?”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Liczb 22,28

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 24,15

King James Version

When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
Ewangelia Mateusza 24,15

Biblia Brzeska

Gdy tedy ujzrycie brzydliwe spustoszenie, które jest przepowiedziane przez Daniela proroka, stojące na miejscu świętym (kto czyta niechaj rozumie).
Ewangelia św. Mateusza 24,15

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą przez Danijela proroka, stojącą na miejscu świętem, (kto czyta, niechaj uważa),
Mateusza 24,15

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą przez Danijela proroka, stojącą na miejscu świętem, (kto czyta, niechaj uważa),
Mateusza 24,15

Biblia Tysiąclecia

Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie -
Ewangelia wg św. Mateusza 24,15

Biblia Warszawska

Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa -
Ewangelia św. Mateusza 24,15

Biblia Jakuba Wujka

Gdy tedy ujźrzycie brzydkość spustoszenia, która jest opowiedziana przez Daniela proroka, stojącą na miejscu świętym - kto czyta, niech rozumie -
Ewangelia wg św. Mateusza 24,15

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego gdy ujrzycie obrzydliwość opuszczenia, która jest postanowiona w świętym miejscu i zapowiedziana przez proroka Daniela (kto czyta niech uważa),
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,15

Biblia Przekład Toruński

Gdy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, o której zostało powiedziane przez proroka Daniela, stojącą na miejscu świętym – kto czyta, niech rozumie!
Ewangelia Mateusza 24,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie);
Ewangelia Mateusza 24,15

American Standard Version

When therefore ye see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place (let him that readeth understand),
Ewangelia Mateusza 24,15

Clementine Vulgate

Cum ergo videritis abominationem desolationis, qu dicta est a Daniele propheta, stantem in loco sancto, qui legit, intelligat :
Ewangelia Mateusza 24,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οταν ουν ιδητε το βδελυγμα της ερημωσεως το ρηθεν δια δανιηλ του προφητου εστος εστως εν τοπω αγιω ο αναγινωσκων νοειτω
Ewangelia Mateusza 24,15

Young's Literal Translation

`Whenever, therefore, ye may see the abomination of the desolation, that was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place (whoever is reading let him observe)
Ewangelia Mateusza 24,15

World English Bible

When, therefore, you see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place (let the reader understand),
Ewangelia Mateusza 24,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić