„O, marność nad marnościami - mówi Kohelet, wszystko jest marnością.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Koheleta 12,8

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 23,21

King James Version

And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.
Ewangelia Mateusza 23,21

Biblia Brzeska

A kto by kolwiek przysiągł na kościół, przysięgać nań i na tego, który w nim mieszka.
Ewangelia św. Mateusza 23,21

Biblia Gdańska (1632)

A kto przysięga na kościół, przysięga na niego, i na tego, który w nim mieszka;
Mateusza 23,21

Biblia Gdańska (1881)

A kto przysięga na kościół, przysięga na niego, i na tego, który w nim mieszka;
Mateusza 23,21

Biblia Tysiąclecia

A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka.
Ewangelia wg św. Mateusza 23,21

Biblia Warszawska

I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka.
Ewangelia św. Mateusza 23,21

Biblia Jakuba Wujka

A kto by kolwiek przysięgał na kościół, przysięga nań i na tego, który w nim mieszka.
Ewangelia wg św. Mateusza 23,21

Nowa Biblia Gdańska

A kto przysięga na Przybytek Świątyni, przysięga na niego oraz na Tego, który w nim przebywa;
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 23,21

Biblia Przekład Toruński

A kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na Tego, który w niej mieszka;
Ewangelia Mateusza 23,21

Biblia Izaaka Cylkowa (1895)


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka.
Ewangelia Mateusza 23,21

American Standard Version

And he that sweareth by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.
Ewangelia Mateusza 23,21

Clementine Vulgate

Et quicumque juraverit in templo, jurat in illo, et in eo qui habitat in ipso :
Ewangelia Mateusza 23,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικουντι αυτον
Ewangelia Mateusza 23,21

Young's Literal Translation

and he who did swear by the sanctuary, doth swear by it, and by Him who is dwelling in it;
Ewangelia Mateusza 23,21

World English Bible

He who swears by the temple, swears by it, and by him who is living in it.
Ewangelia Mateusza 23,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić