„Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List św. Piotra 1,17

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 22,23

King James Version

The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,
Ewangelia Mateusza 22,23

Biblia Brzeska

Dnia onego przyszli k niemu Saduceuszowie, którzy powiedają, iż nie masz zmartwychwstania i pytali go
Ewangelia św. Mateusza 22,23

Biblia Gdańska

Dnia onego przyszli do niego Saduceuszowie, którzy mówią, iż nie masz zmartwychwstania, i pytali go,
Mateusza 22,23

Biblia Tysiąclecia

W owym dniu przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go
Ewangelia wg św. Mateusza 22,23

Biblia Warszawska

W tym dniu przystąpili do niego saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go,
Ewangelia św. Mateusza 22,23

Biblia Jakuba Wujka

Dnia onego przyszli do niego Saduceuszowie, którzy powiadają, iż nie masz zmartwychwstania, i pytali go,
Ewangelia wg św. Mateusza 22,23

Nowa Biblia Gdańska

W owym dniu przyszli do niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma wzniesienia, i zapytali go,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 22,23

Biblia Przekład Toruński

Tego dnia podeszli do Niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma powstania z martwych, i pytali Go,
Ewangelia Mateusza 22,23

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tego dnia przyszli do niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go:
Ewangelia Mateusza 22,23

American Standard Version

On that day there came to him Sadducees, they that say that there is no resurrection: and they asked him,
Ewangelia Mateusza 22,23

Clementine Vulgate

In illo die accesserunt ad eum sadduci, qui dicunt non esse resurrectionem : et interrogaverunt eum,
Ewangelia Mateusza 22,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν εκεινη τη ημερα προσηλθον αυτω σαδδουκαιοι οι λεγοντες μη ειναι αναστασιν και επηρωτησαν αυτον
Ewangelia Mateusza 22,23

Young's Literal Translation

In that day there came near to him Sadducees, who are saying there is not a rising again, and they questioned him, saying,
Ewangelia Mateusza 22,23

World English Bible

On that day Sadducees (those who say that there is no resurrection) came to him. They asked him,
Ewangelia Mateusza 22,23

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić