„Abowiem którzykolwiek chcą się podobać w ciele, ci was przymuszają obrzezować się, tylko aby krzyża Chrystusowego przeszladowania nie cierpieli.”

Biblia Jakuba Wujka: List do Galatów 6,12

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 22,11

King James Version

And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:
Ewangelia Mateusza 22,11

Biblia Brzeska

A wszedszy król, aby oglądał siedzące, obaczył tam człowieka, który nie miał na sobie szaty wesela.
Ewangelia św. Mateusza 22,11

Biblia Gdańska

A wszedłszy król, aby oglądał goście, obaczył tam człowieka nie odzianego szatą weselną;
Mateusza 22,11

Biblia Tysiąclecia

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny.
Ewangelia wg św. Mateusza 22,11

Biblia Warszawska

A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie odzianego w szatę weselną.
Ewangelia św. Mateusza 22,11

Biblia Jakuba Wujka

A wszedł król, aby oglądał siedzące i obaczył tam człowieka nie odzianego szatą godowną.
Ewangelia wg św. Mateusza 22,11

Nowa Biblia Gdańska

A gdy król wszedł, aby obejrzeć leżących przy stole, zobaczył tam człowieka nieodzianego szatą godową;
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 22,11

Biblia Przekład Toruński

A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się spoczywającym przy stole, zobaczył tam człowieka nieodzianego w szatę weselną.
Ewangelia Mateusza 22,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny.
Ewangelia Mateusza 22,11

American Standard Version

But when the king came in to behold the guests, he saw there a man who had not on a wedding-garment:
Ewangelia Mateusza 22,11

Clementine Vulgate

Intravit autem rex ut viderent discumbentes, et vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali.
Ewangelia Mateusza 22,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εισελθων δε ο βασιλευς θεασασθαι τους ανακειμενους ειδεν εκει ανθρωπον ουκ ενδεδυμενον ενδυμα γαμου
Ewangelia Mateusza 22,11

Young's Literal Translation

`And the king having come in to view those reclining, saw there a man not clothed with clothing of the marriage-feast,
Ewangelia Mateusza 22,11

World English Bible

But when the king came in to see the guests, he saw there a man who didn't have on wedding-clothing,
Ewangelia Mateusza 22,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić