„Skrzynia Pana była w ziemi Filistyńczyków siedem miesięcy.”

Biblia Warszawska: I Księga Samuela 6,1

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 22,10

King James Version

So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.
Ewangelia Mateusza 22,10

Biblia Brzeska

I wyszedszy służebnicy oni na drogi, zebrali wszytki ile ich naleźli, złe i dobre i napełnione jest wesele tymi, którzy siedzieli przy stole.
Ewangelia św. Mateusza 22,10

Biblia Gdańska

Tedy wyszedłszy oni słudzy na drogi, zgromadzili wszystkie, którekolwiek znaleźli, złe i dobre, i napełnione jest wesele gośćmi.
Mateusza 22,10

Biblia Tysiąclecia

Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami.
Ewangelia wg św. Mateusza 22,10

Biblia Warszawska

Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi.
Ewangelia św. Mateusza 22,10

Biblia Jakuba Wujka

I wyszedszy słudzy jego na drogi, zebrali wszytkie, które naleźli, złe i dobre, i napełnione są gody siedzącemi.
Ewangelia wg św. Mateusza 22,10

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy owi słudzy wyszli na szlaki i zaciągnęli wszystkich, którychkolwiek znaleźli, złych oraz odpowiednich; więc gody zostały zapełnione leżącymi u stołu.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 22,10

Biblia Przekład Toruński

I wyszli owi słudzy na drogi, zgromadzili wszystkich ilu znaleźli, złych a także dobrych, i napełniło się wesele gośćmi.
Ewangelia Mateusza 22,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy słudzy ci wyszli na drogi i zgromadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. I sala weselna napełniła się gośćmi.
Ewangelia Mateusza 22,10

American Standard Version

And those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was filled with guests.
Ewangelia Mateusza 22,10

Clementine Vulgate

Et egressi servi ejus in vias, congregaverunt omnes quos invenerunt, malos et bonos : et implet sunt nupti discumbentium.
Ewangelia Mateusza 22,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εξελθοντες οι δουλοι εκεινοι εις τας οδους συνηγαγον παντας οσους ευρον πονηρους τε και αγαθους και επλησθη ο γαμος ανακειμενων
Ewangelia Mateusza 22,10

Young's Literal Translation

`And those servants, having gone forth to the ways, did gather all, as many as they found, both bad and good, and the marriage-feast apartment was filled with those reclining.
Ewangelia Mateusza 22,10

World English Bible

Those servants went out into the highways, and gathered together as many as they found, both bad and good. The wedding was filled with guests.
Ewangelia Mateusza 22,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić