„Powstańże, Boże, abyś sądził ziemię, abowiem ty posiędziesz dziedzicznie wszytki narody.”

Biblia Brzeska: Księga Psalmów 82,8

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 16,27

King James Version

For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.
Ewangelia Mateusza 16,27

Biblia Brzeska

Gdyż przyjdzie Syn człowieczy w chwale Ojca swego z anioły swoimi, a tedy odda każdemu według uczynków jego.
Ewangelia św. Mateusza 16,27

Biblia Gdańska

Albowiem Syn człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z Anioły swoimi, a tedy odda każdemu według uczynków jego.
Mateusza 16,27

Biblia Tysiąclecia

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
Ewangelia wg św. Mateusza 16,27

Biblia Warszawska

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.
Ewangelia św. Mateusza 16,27

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem przydzie syn człowieczy w chwale Ojca swego z Anioły swoimi, a tedy odda każdemu według uczynków jego.
Ewangelia wg św. Mateusza 16,27

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż Syn Człowieka przyjdzie w chwale swojego Ojca i z Jego aniołami, i wtedy odda każdemu według jego czynów.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 16,27

Biblia Przekład Toruński

Bo Syn Człowieczy ma przyjść w chwale Ojca swojego ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
Ewangelia Mateusza 16,27

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Syn Człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swego Ojca ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego uczynków.
Ewangelia Mateusza 16,27

American Standard Version

For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then shall he render unto every man according to his deeds.
Ewangelia Mateusza 16,27

Clementine Vulgate

Filius enim hominis venturus est in gloria Patris sui cum angelis suis : et tunc reddet unicuique secundum opera ejus.
Ewangelia Mateusza 16,27

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μελλει γαρ ο υιος του ανθρωπου ερχεσθαι εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων αυτου και τοτε αποδωσει εκαστω κατα την πραξιν αυτου
Ewangelia Mateusza 16,27

Young's Literal Translation

`For, the Son of Man is about to come in the glory of his Father, with his messengers, and then he will reward each, according to his work.
Ewangelia Mateusza 16,27

World English Bible

For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then will he render to every man according to his deeds.
Ewangelia Mateusza 16,27

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić