„Także Aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje, na sąd dnia wielkiego związkami wiecznemi pod chmurą zachował.”

Biblia Gdańska: Judasa 1,6

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 16,24

King James Version

Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.
Ewangelia Mateusza 16,24

Biblia Brzeska

Tedy Jezus rzekł uczniom swoim: Kto by chciał za mną iść, niechaj się sam siebie zaprzy i weźmie krzyż swój, a za mną idzie.
Ewangelia św. Mateusza 16,24

Biblia Gdańska

Tedy rzekł Jezus do uczniów swoich: Jeźli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój, i naśladuje mię!
Mateusza 16,24

Biblia Tysiąclecia

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Ewangelia wg św. Mateusza 16,24

Biblia Warszawska

Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.
Ewangelia św. Mateusza 16,24

Biblia Jakuba Wujka

Tedy Jezus rzekł uczniom swoim: Jeśli kto chce za mną iść, niech sam siebie zaprzy i weźmie krzyż swój a naszladuje mię.
Ewangelia wg św. Mateusza 16,24

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, i usunie swój krzyż, a idzie za mną.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 16,24

Biblia Przekład Toruński

Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną.
Ewangelia Mateusza 16,24

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną.
Ewangelia Mateusza 16,24

American Standard Version

Then said Jesus unto his disciples, If any man would come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.
Ewangelia Mateusza 16,24

Clementine Vulgate

Tunc Jesus dixit discipulis suis : Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me.
Ewangelia Mateusza 16,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τοτε ο ιησους ειπεν τοις μαθηταις αυτου ει τις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι
Ewangelia Mateusza 16,24

Young's Literal Translation

Then said Jesus to his disciples, `If any one doth will to come after me, let him disown himself, and take up his cross, and follow me,
Ewangelia Mateusza 16,24

World English Bible

Then Jesus said to his disciples, "If any man desires to come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.
Ewangelia Mateusza 16,24

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić