„Tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski.”

Biblia Warszawska: Księga Daniela 5,30

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 16,12

King James Version

Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.
Ewangelia Mateusza 16,12

Biblia Brzeska

Tedy porozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i Saduceuszów.
Ewangelia św. Mateusza 16,12

Biblia Gdańska

Tedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chleba, ale nauki Faryzeuszów i Saduceuszów.
Mateusza 16,12

Biblia Tysiąclecia

Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów.
Ewangelia wg św. Mateusza 16,12

Biblia Warszawska

Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów.
Ewangelia św. Mateusza 16,12

Biblia Jakuba Wujka

Tedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chlebowego, ale nauki Faryzeuszów i Saduceuszów.
Ewangelia wg św. Mateusza 16,12

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chleba, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 16,12

Biblia Przekład Toruński

Wtedy zrozumieli, że nie mówił im, aby zwrócili uwagę na zakwas chlebowy, ale na naukę faryzeuszów i saduceuszów.
Ewangelia Mateusza 16,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli zakwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszy i saduceuszy.
Ewangelia Mateusza 16,12

American Standard Version

Then understood they that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.
Ewangelia Mateusza 16,12

Clementine Vulgate

Tunc intellexerunt quia non dixerit cavendum a fermento panum, sed a doctrina pharisorum et sadducorum.
Ewangelia Mateusza 16,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τοτε συνηκαν οτι ουκ ειπεν προσεχειν απο της ζυμης του αρτου αλλ απο της διδαχης των φαρισαιων και σαδδουκαιων
Ewangelia Mateusza 16,12

Young's Literal Translation

Then they understood that he did not say to take heed of the leaven of the bread, but of the teaching, of the Pharisees and Sadducees.
Ewangelia Mateusza 16,12

World English Bible

Then they understood that he didn't tell them to beware of the yeast of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.
Ewangelia Mateusza 16,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić