„a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. Mężny Juda upomniał lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu mają przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, który zginęli.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Machabejska 12,42

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 11,30

King James Version

For my yoke is easy, and my burden is light.
Ewangelia Mateusza 11,30

Biblia Brzeska

Abowiem jarzmo moje jest łatwie i brzemię moje lekkie.
Ewangelia św. Mateusza 11,30

Biblia Gdańska

Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest.
Mateusza 11,30

Biblia Tysiąclecia

Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
Ewangelia wg św. Mateusza 11,30

Biblia Warszawska

Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.
Ewangelia św. Mateusza 11,30

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie.
Ewangelia wg św. Mateusza 11,30

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż moje jarzmo jest zbawienne, a mój nędzny interes ulgę przynosi.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 11,30

Biblia Przekład Toruński

Albowiem moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie.
Ewangelia Mateusza 11,30

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie.
Ewangelia Mateusza 11,30

American Standard Version

For my yoke is easy, and my burden is light.
Ewangelia Mateusza 11,30

Clementine Vulgate

Jugum enim meum suave est, et onus meum leve.
Ewangelia Mateusza 11,30

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο γαρ ζυγος μου χρηστος και το φορτιον μου ελαφρον εστιν
Ewangelia Mateusza 11,30

Young's Literal Translation

for my yoke [is] easy, and my burden is light.`
Ewangelia Mateusza 11,30

World English Bible

For my yoke is easy, and my burden is light."
Ewangelia Mateusza 11,30

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić