„Kapłani trwali przy swoich powinnościach, lewici zaś - z instrumentami muzycznymi, które sprawił król Dawid dla wtórowania pieśniom na cześć Pana: bo na wieki Jego łaskawość, gdy Dawid wychwalał Go za ich pośrednictwem. Naprzeciw nich trąbili kapłani, a cały Izrael stał.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Kronik 7,6

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 1,5

King James Version

And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;
Ewangelia Mateusza 1,5

Biblia Brzeska

Z Salmona poszedł Booz z Rahab, z Booza poszedł Obed z Rut, a z Obed poszedł Jesse.
Ewangelia św. Mateusza 1,5

Biblia Gdańska (1632)

A Salmon spłodził Booza z Rachaby, a Booz spłodził Obeda z Ruty, a Obed spłodził Jessego.
Mateusza 1,5

Biblia Gdańska (1881)

A Salmon spłodził Booza z Rachaby, a Booz spłodził Obeda z Ruty, a Obed spłodził Jessego.
Mateusza 1,5

Biblia Tysiąclecia

Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego,
Ewangelia wg św. Mateusza 1,5

Biblia Warszawska

A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego.
Ewangelia św. Mateusza 1,5

Biblia Jakuba Wujka

A Salmon zrodził Booza z Rahab. A Booz zrodził Obeda z Rut. A Obed zrodził Jesse. A Jesse zrodził Dawida króla.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,5

Nowa Biblia Gdańska

A Salmon spłodził Booza z Rachaby, a Booz spłodził Obeda z Ruty, a Obed spłodził Jessego,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1,5

Biblia Przekład Toruński

A Salmon spłodził z Rahab Booza, a Booz spłodził z Ruty Obeda, a Obed spłodził Jessego.
Ewangelia Mateusza 1,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Salmon spłodził z Rachab Booza, a Booz spłodził z Rut Obeda, a Obed spłodził Jessego.
Ewangelia Mateusza 1,5

American Standard Version

and Salmon begat Boaz of Rahab; and Boaz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;
Ewangelia Mateusza 1,5

Clementine Vulgate

Salmon autem genuit Booz de Rahab. Booz autem genuit Obed ex Ruth. Obed autem genuit Jesse. Jesse autem genuit David regem.
Ewangelia Mateusza 1,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

σαλμων δε εγεννησεν τον βοοζ εκ της ραχαβ βοοζ δε εγεννησεν τον ωβηδ εκ της ρουθ ωβηδ δε εγεννησεν τον ιεσσαι
Ewangelia Mateusza 1,5

Young's Literal Translation

and Salmon begat Boaz of Rahab, and Boaz begat Obed of Ruth, and Obed begat Jesse,
Ewangelia Mateusza 1,5

World English Bible

Salmon became the father of Boaz by Rahab. Boaz became the father of Obed by Ruth. Obed became the father of Jesse.
Ewangelia Mateusza 1,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić