„A Bóg powiedział do Mojżesza: Ja Jestem Będący. I powiedział: Tak powiesz synom Israela: Posyła mnie do was Będący.”

Nowa Biblia Gdańska: II Księga Mojżesza 3,14

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Łukasza 2,32

King James Version

A light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel.
Ewangelia Łukasza 2,32

Biblia Brzeska

Światłość ku objawieniu poganom i chwałę ludu twego izraelskiego.
Ewangelia św. Łukasza 2,32

Biblia Gdańska (1632)

Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu twego Izraelskiego.
Łukasza 2,32

Biblia Gdańska (1881)

Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu twego Izraelskiego.
Łukasza 2,32

Biblia Tysiąclecia

światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,32

Biblia Warszawska

Światłość, która oświeci pogan, i chwałę ludu twego izraelskiego.
Ewangelia św. Łukasza 2,32

Biblia Jakuba Wujka

Światłość na objawienie poganów i chwałę ludu twego Izraelskiego.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,32

Nowa Biblia Gdańska

światło objawienia dla pogan oraz chwałę twojego ludu - Israela.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,32

Biblia Przekład Toruński

Światło objawienia dla pogan i chwałę ludu Twojego – Izraela.
Ewangelia Łukasza 2,32

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Światłość na oświecenie pogan i chwałę twego ludu, Izraela.
Ewangelia Łukasza 2,32

American Standard Version

A light for revelation to the Gentiles, And the glory of thy people Israel.
Ewangelia Łukasza 2,32

Clementine Vulgate

lumen ad revelationem gentium,et gloriam plebis tu Isral.]
Ewangelia Łukasza 2,32

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

φως εις αποκαλυψιν εθνων και δοξαν λαου σου ισραηλ
Ewangelia Łukasza 2,32

Young's Literal Translation

a light to the uncovering of nations, and the glory of Thy people Israel.`
Ewangelia Łukasza 2,32

World English Bible

A light for revelation to the Gentiles, The glory of your people Israel."
Ewangelia Łukasza 2,32

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić