„Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce jej pani, tak nasze oczy na PANA, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Psalmów 123,2

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Łukasza 2,26

King James Version

And it was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see death, before he had seen the Lord's Christ.
Ewangelia Łukasza 2,26

Biblia Brzeska

I oznajmiono mu to było przez Ducha świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Krystusa onego Pańskiego.
Ewangelia św. Łukasza 2,26

Biblia Gdańska (1632)

I obwieszczony był od Boga przez Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego.
Łukasza 2,26

Biblia Gdańska (1881)

I obwieszczony był od Boga przez Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego.
Łukasza 2,26

Biblia Tysiąclecia

Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,26

Biblia Warszawska

Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana.
Ewangelia św. Łukasza 2,26

Biblia Jakuba Wujka

I odpowiedź był wziął od Ducha świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,26

Nowa Biblia Gdańska

W wyroczni było mu też zapowiedziane przez Ducha Świętego, że nie doświadczy śmierci, zanim nie ujrzy Chrystusa Pana.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,26

Biblia Przekład Toruński

I zostało mu objawione przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, zanim nie zobaczy Mesjasza Pana.
Ewangelia Łukasza 2,26

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I objawił mu Bóg przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego.
Ewangelia Łukasza 2,26

American Standard Version

And it had been revealed unto him by the Holy Spirit, that he should not see death, before he had seen the Lord`s Christ.
Ewangelia Łukasza 2,26

Clementine Vulgate

Et responsum acceperat a Spiritu Sancto, non visurum se mortem, nisi prius videret Christum Domini.
Ewangelia Łukasza 2,26

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ην αυτω κεχρηματισμενον υπο του πνευματος του αγιου μη ιδειν θανατον πριν η ιδη τον χριστον κυριου
Ewangelia Łukasza 2,26

Young's Literal Translation

and it hath been divinely told him by the Holy Spirit -- not to see death before he may see the Christ of the Lord.
Ewangelia Łukasza 2,26

World English Bible

It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death, before he had seen the Lord's Christ.
Ewangelia Łukasza 2,26

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić