„Wróćcie, córki moje, odejdźcie, jestem bowiem zbyt stara, aby wyjść za mąż. A jeślibym nawet powiedziała: mam nadzieję, że jeszcze tej nocy będę miała męża i zrodzę synów,”

Biblia Tysiąclecia: Księga Rut 1,12

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Łukasza 13,4

King James Version

Or those eighteen, upon whom the tower in Siloam fell, and slew them, think ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem?
Ewangelia Łukasza 13,4

Biblia Brzeska

Albo także i óśmnaście onych, na które się obaliła wieża Syloe i pobiła je, także mnimacie, żeby winniejszymi byli nad ine ludzi, którzy mieszkają w Jeruzalem?
Ewangelia św. Łukasza 13,4

Biblia Gdańska

Albo ośmnaście onych, na które upadła wieża w Syloe i pobiła je, mniemacie żeby ci winniejszymi byli nad wszystkie ludzie mieszkające w Jeruzalemie?
Łukasza 13,4

Biblia Tysiąclecia

Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy?
Ewangelia wg św. Łukasza 13,4

Biblia Warszawska

Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę?
Ewangelia św. Łukasza 13,4

Biblia Jakuba Wujka

Jako ośmnaście onych, na które upadła wieża w Siloe i pobiła je: mniemacie, żeby i oni winniejszymi byli nad wszytkie ludzie mieszkające w Jeruzalem?
Ewangelia wg św. Łukasza 13,4

Nowa Biblia Gdańska

Albo tych osiemnastu, na których upadła wieża w Siloam i ich zabiła; czy przypuszczacie, że oni okazali się winnymi w porównaniu do wszystkich ludzi zamieszkujących Jerozolimę?
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 13,4

Biblia Przekład Toruński

Albo tych osiemnastu, na których upadła wieża w Syloe i zabiła ich; czy wydaje się wam, że oni byli bardziej winni niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie?
Ewangelia Łukasza 13,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Albo czy myślicie, że tych osiemnastu, na których runęła wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie?
Ewangelia Łukasza 13,4

American Standard Version

Or those eighteen, upon whom the tower in Siloam fell, and killed them, think ye that they were offenders above all the men that dwell in Jerusalem?
Ewangelia Łukasza 13,4

Clementine Vulgate

Sicut illi decem et octo, supra quos cecidit turris in Silo, et occidit eos : putatis quia et ipsi debitores fuerint prter omnes homines habitantes in Jerusalem ?
Ewangelia Łukasza 13,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

η εκεινοι οι δεκα και οκτω εφ ους επεσεν ο πυργος εν τω σιλωαμ και απεκτεινεν αυτους δοκειτε οτι ουτοι οφειλεται εγενοντο παρα παντας ανθρωπους τους κατοικουντας εν ιερουσαλημ
Ewangelia Łukasza 13,4

Young's Literal Translation

`Or those eighteen, on whom the tower in Siloam fell, and killed them; think ye that these became debtors beyond all men who are dwelling in Jerusalem?
Ewangelia Łukasza 13,4

World English Bible

Or those eighteen, on whom the tower in Siloam fell, and killed them; do you think that they were worse offenders than all the men who dwell in Jerusalem?
Ewangelia Łukasza 13,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić