„Chodziłeś przez morza końmi twymi i po nawałnościach wielkich wód.”

Biblia Brzeska: Księga Habakuka 3,15

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Łukasza 13,34

King James Version

O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets, and stonest them that are sent unto thee; how often would I have gathered thy children together, as a hen doth gather her brood under her wings, and ye would not!
Ewangelia Łukasza 13,34

Biblia Brzeska

O Jeruzalem, Jeruzalem! Które zabijasz proroki, a kamienujesz ty, którzy są do ciebie posłani; ilekroćżem chciał zebrać dziatki twe, tak jako kokosz kurczątka pod skrzydła swoje, a nie chcieliście?
Ewangelia św. Łukasza 13,34

Biblia Gdańska

Jeruzalem! Jeruzalem! które zabijasz proroki, a kamionujesz te, którzy do ciebie bywają posłani; ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak jako kokosz zgromadza kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście.
Łukasza 13,34

Biblia Tysiąclecia

Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście.
Ewangelia wg św. Łukasza 13,34

Biblia Warszawska

Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście.
Ewangelia św. Łukasza 13,34

Biblia Jakuba Wujka

Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroki i kamionujesz te, którzy są do ciebie posłani! Ilekrociem chciał zebrać dziatki twe, jako ptak gniazdo swe pod skrzydła, a nie chciałoś?
Ewangelia wg św. Łukasza 13,34

Nowa Biblia Gdańska

Jerozolimo, Jerozolimo, co zabijasz proroków oraz kamienujesz tych, których do ciebie wysłano; ilekroć chciałem zgromadzić twoje dzieci w ten sposób, jak kura swoje pisklęta pod skrzydła - a nie chcieliście.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 13,34

Biblia Przekład Toruński

Jeruzalem! Jeruzalem! Które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy posyłani są do ciebie; ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, w ten sposób jak kwoka zgromadza swoje kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście.
Ewangelia Łukasza 13,34

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, tak jak kokoszka gromadzi swoje kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście!
Ewangelia Łukasza 13,34

American Standard Version

O Jerusalem, Jerusalem, that killeth the prophets, and stoneth them that are sent unto her! how often would I have gathered thy children together, even as a hen [gathereth] her own brood under her wings, and ye would not!
Ewangelia Łukasza 13,34

Clementine Vulgate

Jerusalem, Jerusalem, qu occidis prophetas, et lapidas eos qui mittuntur ad te, quoties volui congregare filios tuos quemadmodum avis nidum suum sub pennis, et noluisti ?
Ewangelia Łukasza 13,34

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ιερουσαλημ ιερουσαλημ η αποκτεινουσα τους προφητας και λιθοβολουσα τους απεσταλμενους προς αυτην ποσακις ηθελησα επισυναξαι τα τεκνα σου ον τροπον ορνις την εαυτης νοσσιαν υπο τας πτερυγας και ουκ ηθελησατε
Ewangelia Łukasza 13,34

Young's Literal Translation

`Jerusalem, Jerusalem, that is killing the prophets, and stoning those sent unto her, how often did I will to gather together thy children, as a hen her brood under the wings, and ye did not will.
Ewangelia Łukasza 13,34

World English Bible

"Jerusalem, Jerusalem, that kills the prophets, and stones those who are sent to her! How often I wanted to gather your children together, like a hen gathers her own brood under her wings, and you refused!
Ewangelia Łukasza 13,34

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić