„Śpiewają też nową pieśń, mówiąc: Godny jesteś wziąć ten zwój oraz złamać jego pieczęcie; bowiem zostałeś zabity i w twojej krwi odkupiłeś ich dla Boga z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu.”

Nowa Biblia Gdańska: Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana 5,9

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Łukasza 1,6

King James Version

And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless.
Ewangelia Łukasza 1,6

Biblia Brzeska

A byli oboje sprawiedliwemi przed Bogiem, chodząc we wszytkim rozkazaniu i ustawach Pańskich oprócz naganienia.
Ewangelia św. Łukasza 1,6

Biblia Gdańska (1632)

A byli oboje sprawiedliwymi przed obliczem Bożem, chodząc we wszystkich przykazaniach i usprawiedliwieniach Pańskich bez nagany.
Łukasza 1,6

Biblia Gdańska (1881)

A byli oboje sprawiedliwymi przed obliczem Bożem, chodząc we wszystkich przykazaniach i usprawiedliwieniach Pańskich bez nagany.
Łukasza 1,6

Biblia Tysiąclecia

Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich.
Ewangelia wg św. Łukasza 1,6

Biblia Warszawska

Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pańskich.
Ewangelia św. Łukasza 1,6

Biblia Jakuba Wujka

A byli oboje sprawiedliwemi przed Bogiem, chodząc we wszytkich przykazaniach i usprawiedliwieniach Pańskich bez przygany.
Ewangelia wg św. Łukasza 1,6

Nowa Biblia Gdańska

Oboje byli sprawiedliwi przed obliczem Boga, chodząc nienaganni we wszystkich przykazaniach oraz sprawiedliwych czynach Pana.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 1,6

Biblia Przekład Toruński

A oboje byli sprawiedliwi przed obliczem Boga, chodząc nienagannie we wszystkich przykazaniach i ustawach Pana.
Ewangelia Łukasza 1,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Oboje byli sprawiedliwi w oczach Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i nakazów Pana.
Ewangelia Łukasza 1,6

American Standard Version

And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless.
Ewangelia Łukasza 1,6

Clementine Vulgate

Erant autem justi ambo ante Deum, incedentes in omnibus mandatis et justificationibus Domini sine querela.
Ewangelia Łukasza 1,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ησαν δε δικαιοι αμφοτεροι ενωπιον του θεου πορευομενοι εν πασαις ταις εντολαις και δικαιωμασιν του κυριου αμεμπτοι
Ewangelia Łukasza 1,6

Young's Literal Translation

and they were both righteous before God, going on in all the commands and righteousnesses of the Lord blameless,
Ewangelia Łukasza 1,6

World English Bible

They were both righteous before God, walking blamelessly in all the commandments and ordinances of the Lord.
Ewangelia Łukasza 1,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić