„Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie,”

Biblia Warszawska: List św. Jakuba 2,2

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Łukasza 1,1

King James Version

Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us,
Ewangelia Łukasza 1,1

Biblia Brzeska

Gdyż wiele ich podjęli się wypisać sprawę tych rzeczy, które miedzy nami były dostatecznie upewnione.
Ewangelia św. Łukasza 1,1

Biblia Gdańska (1632)

Ponieważ wiele się ich podjęło sporządzić historyję o tych sprawach, o których my pewną wiadomość mamy;
Łukasza 1,1

Biblia Gdańska (1881)

Ponieważ wiele się ich podjęło sporządzić historyję o tych sprawach, o których my pewną wiadomość mamy;
Łukasza 1,1

Biblia Tysiąclecia

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas,
Ewangelia wg św. Łukasza 1,1

Biblia Warszawska

Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały,
Ewangelia św. Łukasza 1,1

Biblia Jakuba Wujka

Ponieważ wiele ich się kusiło, żeby spisali porządną historią ó rzeczach, które się w nas wypełniły,
Ewangelia wg św. Łukasza 1,1

Nowa Biblia Gdańska

Ponieważ wielu podjęło się uporządkować opowiadanie o dokonanych wśród nas rzeczach,
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 1,1

Biblia Przekład Toruński

Skoro już wielu próbowało uporządkować opis wydarzeń, które się wśród nas dopełniły,
Ewangelia Łukasza 1,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ponieważ wielu podjęło się sporządzić opis tych wydarzeń, co do których mamy zupełną pewność;
Ewangelia Łukasza 1,1

American Standard Version

Forasmuch as many have taken in hand to draw up a narrative concerning those matters which have been fulfilled among us,
Ewangelia Łukasza 1,1

Clementine Vulgate

Quoniam quidem multi conati sunt ordinare narrationem, qu in nobis complet sunt, rerum :
Ewangelia Łukasza 1,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων
Ewangelia Łukasza 1,1

Young's Literal Translation

Seeing that many did take in hand to set in order a narration of the matters that have been fully assured among us,
Ewangelia Łukasza 1,1

World English Bible

Because many have undertaken to draw up a narrative concerning those matters which have been fulfilled among us,
Ewangelia Łukasza 1,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić