„Weszły bowiem konie faraona z jego rydwanami i z jego jeźdźcami w morze, a PAN skierował na nich wody morskie; synowie Izraela zaś szli po suchej ziemi środkiem morza.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Wyjścia 15,19

Porównanie wersetów
King James Version - Dzieje Apostolskie 14,5

King James Version

And when there was an assault made both of the Gentiles, and also of the Jews with their rulers, to use them despitefully, and to stone them,
Dzieje Apostolskie 14,5

Biblia Brzeska

A gdy się zstało gwałtowne naście poganów i Żydów społu z książęty ich, a czynili im krzywdę i miotali na nie kamieńmi.
Dzieje Apostolskie 14,5

Biblia Gdańska

A gdy się wzburzyli i poganie, i Żydzi z książęty swoimi, aby je zelżyli i ukamionowali:
Dzieje Apostolskie 14,5

Biblia Tysiąclecia

Gdy jednak dowiedzieli się, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować,
Dzieje Apostolskie 14,5

Biblia Warszawska

Kiedy jednak wszczął się rozruch wśród pogan i Żydów wraz z ich przełożonymi i chciano ich znieważyć i kamienować,
Dzieje Apostolskie 14,5

Biblia Jakuba Wujka

A gdy się stało naszcie poganów i Żydów z książęty ich, aby je spotwarzyli i ukamionowali,
Dzieje Apostolskie 14,5

Nowa Biblia Gdańska

Potem powstało poruszenie pogan i Żydów, razem z ich władcami, by ich zelżyć oraz ukamienować,
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 14,5

Biblia Przekład Toruński

Gdy więc nastał tumult, poganie i Żydzi ze swoimi przełożonymi chcieli ich znieważyć i ukamienować,
Dzieje Apostolskie 14,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kiedy jednak wszczął się rozruch zarówno wśród pogan, jak i Żydów wraz z przełożonymi, i chcieli ich znieważyć, i ukamienować;
Dzieje Apostolskie 14,5

American Standard Version

And when there was made an onset both of the Gentiles and of the Jews with their rulers, to treat them shamefully and to stone them,
Dzieje Apostolskie 14,5

Clementine Vulgate

Cum autem factus esset impetus gentilium et Judorum cum principibus suis, ut contumeliis afficerent, et lapidarent eos,
Dzieje Apostolskie 14,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ως δε εγενετο ορμη των εθνων τε και ιουδαιων συν τοις αρχουσιν αυτων υβρισαι και λιθοβολησαι αυτους
Dzieje Apostolskie 14,5

Young's Literal Translation

and when there was a purpose both of the nations and of the Jews with their rulers to use [them] despitefully, and to stone them,
Dzieje Apostolskie 14,5

World English Bible

When some of both the Gentiles and the Jews, with their rulers, made a violent attempt to insult them and to stone them,
Dzieje Apostolskie 14,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić