„Każdy, kto przekracza naukę Chrystusa i nie trwa w niej, nie ma Boga; kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List Jana 1,9

Porównanie wersetów
King James Version - 2 List do Tymoteusza 3,16

King James Version

All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:
2 List do Tymoteusza 3,16

Biblia Brzeska

Wszytko Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku karaniu i ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,16

Biblia Gdańska (1632)

Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości;
2 Tymoteusza 3,16

Biblia Gdańska (1881)

Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości;
2 Tymoteusza 3,16

Biblia Tysiąclecia

Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości -
2 List do Tymoteusza 3,16

Biblia Warszawska

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,16

Biblia Jakuba Wujka

Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest pożyteczne ku nauczaniu, ku strofowaniu, ku naprawieniu, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości,
2 List do Tymoteusza 3,16

Nowa Biblia Gdańska

Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu, do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
Drugi list do Tymoteusza 3,16

Biblia Przekład Toruński

Bo całe Pismo przez Boga jest natchnione i jest pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
2 List do Tymoteusza 3,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;
II List do Tymoteusza 3,16

American Standard Version

Every scripture inspired of God [is] also profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction which is in righteousness.
2 List do Tymoteusza 3,16

Clementine Vulgate

Omnis Scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, et erudiendum in justitia :
2 List do Tymoteusza 3,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πασα γραφη θεοπνευστος και ωφελιμος προς διδασκαλιαν προς ελεγχον προς επανορθωσιν προς παιδειαν την εν δικαιοσυνη
2 List do Tymoteusza 3,16

Young's Literal Translation

every Writing [is] God-breathed, and profitable for teaching, for conviction, for setting aright, for instruction that [is] in righteousness,
2 List do Tymoteusza 3,16

World English Bible

Every scripture inspired by God is also profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction which is in righteousness,
2 List do Tymoteusza 3,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić