„Którzy przysięgają przez obrzydliwość Samaryi, i mówią: Jako żyje Bóg twój, o Dan! i jako żyje droga Beerseba; i upadną, a nie powstaną więcej.”

Biblia Gdańska: Amos 8,14

Porównanie wersetów
King James Version - 2 List do Koryntian 6,1

King James Version

We then, as workers together with him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain.
2 List do Koryntian 6,1

Biblia Brzeska

Owszem jako słudzy napominamy was, abyście wy darmo łaski Bożej nie przyjęli.
2 List św. Pawła do Koryntian 6,1

Biblia Gdańska

Przetoż pomagając mu, napominamy was, abyście nadaremno łaski Bożej nie przyjmowali.
2 Koryntów 6,1

Biblia Tysiąclecia

Współpracując zaś z Nim napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej.
2 List do Koryntian 6,1

Biblia Warszawska

A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali;
Drugi list św. Pawła do Koryntian 6,1

Biblia Jakuba Wujka

A pomagając, napominamy, abyście nadaremno łaski Bożej nie przyjęli.
2 List do Koryntian 6,1

Nowa Biblia Gdańska

A współdziałając, wzywamy was, byście na próżno nie przyjmowali łaski Boga.
Drugi list do Koryntian 6,1

Biblia Przekład Toruński

Jako współpracownicy wzywamy was, abyście na próżno nie przyjmowali łaski Boga,
2 List do Koryntian 6,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jako jego współpracownicy napominamy was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno.
II List do Koryntian 6,1

American Standard Version

And working together [with him] we entreat also that ye receive not the grace of God in vain
2 List do Koryntian 6,1

Clementine Vulgate

Adjuvantes autem exhortamur ne in vacuum gratiam Dei recipiatis.
2 List do Koryntian 6,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

συνεργουντες δε και παρακαλουμεν μη εις κενον την χαριν του θεου δεξασθαι υμας
2 List do Koryntian 6,1

Young's Literal Translation

And working together also we call upon [you] that ye receive not in vain the grace of God --
2 List do Koryntian 6,1

World English Bible

Working together, we entreat also that you not receive the grace of God in vain,
2 List do Koryntian 6,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić