„I Jehoasz powiedział do kapłanów: Wszystkie pieniądze z ofiar poświęconych, które przynoszone są do domu PANA, pieniądze tych, którzy są spisani, pieniądze każdego według jego oszacowania i wszystkie pieniądze, które ktokolwiek dobrowolnie wnosi do domu PANA;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II Księga Królewska 12,4

Porównanie wersetów
King James Version - 2 List do Koryntian 5,8

King James Version

We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord.
2 List do Koryntian 5,8

Biblia Brzeska

Dufamy też i wolimy precz wynidź z ciała, a idź do Pana mieszkać.
2 List św. Pawła do Koryntian 5,8

Biblia Gdańska

Lecz ufamy i wolimy raczej wynijść z ciała, a iść na mieszkanie do Pana.
2 Koryntów 5,8

Biblia Tysiąclecia

Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.
2 List do Koryntian 5,8

Biblia Warszawska

Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,8

Biblia Jakuba Wujka

a śmiemy i dobrą wolą mamy pielgrzymować raczej od ciała, a przytomnemi być Panu.
2 List do Koryntian 5,8

Nowa Biblia Gdańska

Ale ufamy i jesteśmy gotowi raczej znaleźć się z dala od ciała, a żyć przy Panu.
Drugi list do Koryntian 5,8

Biblia Przekład Toruński

Ufamy więc i mamy upodobanie raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.
2 List do Koryntian 5,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.
II List do Koryntian 5,8

American Standard Version

we are of good courage, I say, and are willing rather to be absent from the body, and to be at home with the Lord.
2 List do Koryntian 5,8

Clementine Vulgate

audemus autem, et bonam voluntatem habemus magis peregrinari a corpore, et prsentes esse ad Dominum.
2 List do Koryntian 5,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

θαρρουμεν δε και ευδοκουμεν μαλλον εκδημησαι εκ του σωματος και ενδημησαι προς τον κυριον
2 List do Koryntian 5,8

Young's Literal Translation

we have courage, and are well pleased rather to be away from the home of the body, and to be at home with the Lord.
2 List do Koryntian 5,8

World English Bible

We are of good courage, I say, and are willing rather to be absent from the body, and to be at home with the Lord.
2 List do Koryntian 5,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić