„A sprawiedliwy rozweseli się, gdy ujzry pomstę; a nogi swe omyje we krwi niepobożnego.”

Biblia Brzeska: Księga Psalmów 58,11

Porównanie wersetów
King James Version - 2 List do Koryntian 5,16

King James Version

Wherefore henceforth know we no man after the flesh: yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more.
2 List do Koryntian 5,16

Biblia Brzeska

Przeto napotym żadnego nie znamy wedle ciała, choć też uznaliśmy Krystusa wedle ciała, wszakże teraz więcej nie znamy.
2 List św. Pawła do Koryntian 5,16

Biblia Gdańska

Dlatego my od tego czasu nikogo według ciała nie znamy, a chociaśmy też znali Chrystusa według ciała, lecz już teraz więcej nie znamy.
2 Koryntów 5,16

Biblia Tysiąclecia

Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób.
2 List do Koryntian 5,16

Biblia Warszawska

Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,16

Biblia Jakuba Wujka

A tak my odtychmiast nikogo nie znamy wedle ciała. A jeśliśmy znali Chrystusa wedle ciała, ale już teraz nie znamy.
2 List do Koryntian 5,16

Nowa Biblia Gdańska

Wobec tego - my, od dzisiaj, już nie znamy nikogo według cielesnej natury; a jeśli nawet poznaliśmy Chrystusa według cielesnej natury - jednak już teraz nie znamy.
Drugi list do Koryntian 5,16

Biblia Przekład Toruński

Dlatego my, od teraz nikogo nie znamy według ciała, a jeśli i poznaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już Go nie znamy.
2 List do Koryntian 5,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała, a chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już więcej go takim nie znamy.
II List do Koryntian 5,16

American Standard Version

Wherefore we henceforth know no man after the flesh: even though we have known Christ after the flesh, yet now we know [him so] no more.
2 List do Koryntian 5,16

Clementine Vulgate

Itaque nos ex hoc neminem novimus secundum carnem. Et si cognovimus secundum carnem Christum, sed nunc jam non novimus.
2 List do Koryntian 5,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ωστε ημεις απο του νυν ουδενα οιδαμεν κατα σαρκα ει δε και εγνωκαμεν κατα σαρκα χριστον αλλα νυν ουκετι γινωσκομεν
2 List do Koryntian 5,16

Young's Literal Translation

So that we henceforth have known no one according to the flesh, and even if we have known Christ according to the flesh, yet now we know him no more;
2 List do Koryntian 5,16

World English Bible

Therefore we know no one after the flesh from now on. Even though we have known Christ after the flesh, yet now we know him so no more.
2 List do Koryntian 5,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić