„nie zdradzając, ale we wszytkim dobrą wierność pokazując: aby naukę zbawiciela naszego, Boga, we wszytkim ozdobili.”

Biblia Jakuba Wujka: List do Tytusa 2,10

Porównanie wersetów
King James Version - 2 List do Koryntian 1,19

King James Version

For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea.
2 List do Koryntian 1,19

Biblia Brzeska

Abowiem Syn Boży, Jezus Krystus, który miedzy wami przez nas jest przepowiedan, to jest, przez mię i przez Sylwana i Tymoteusza, nie był: Tak i Nie; ale Tak w nim było.
2 List św. Pawła do Koryntian 1,19

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, który między wami przez nas jest opowiadany, to jest, przez mię i przez Sylwana, i przez Tymoteusza, nie był: Tak i Nie; ale Tak w nim było.
2 Koryntów 1,19

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, który między wami przez nas jest opowiadany, to jest, przez mię i przez Sylwana, i przez Tymoteusza, nie był: Tak i Nie; ale Tak w nim było.
2 Koryntów 1,19

Biblia Tysiąclecia

Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był "tak" i "nie", lecz dokonało się w Nim "tak".
2 List do Koryntian 1,19

Biblia Warszawska

Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był równocześnie "Tak" i "Nie", lecz w nim było tylko "Tak".
Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,19

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, który między wami przez nas był przepowiadany, przez mię i Sylwana, i Tymoteusza, nie był JEST i NIE: ale JEST w nim było.
2 List do Koryntian 1,19

Nowa Biblia Gdańska

Bowiem Syn Boga, Jezus Chrystus, ten przez nas ogłoszony między wami - przeze mnie, Sylwana oraz Tymoteusza - nie pojawił się jako: Tak i Nie, ale w nim dokonało się - Tak.
Drugi list do Koryntian 1,19

Biblia Przekład Toruński

Bo Syn Boży Jezus Chrystus, który przez nas wśród was został ogłoszony, przeze mnie i Sylwana, i Tymoteusza, nie był równocześnie „tak” i „nie”; lecz w Nim było „tak”.
2 List do Koryntian 1,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ponieważ Syn Boży, Jezus Chrystus, który wśród was głoszony był przez nas, to znaczy przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, nie był „tak” i „nie”, lecz było w nim „tak”.
II List do Koryntian 1,19

American Standard Version

For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, [even] by me and Silvanus and Timothy, was not yea and nay, but in him is yea.
2 List do Koryntian 1,19

Clementine Vulgate

Dei enim Filius Jesus Christus, qui in vobis per nos prdicatus est, per me, et Silvanum, et Timotheum, non fuit Est et Non, sed Est in illo fuit.
2 List do Koryntian 1,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο γαρ του θεου υιος ιησους χριστος ο εν υμιν δι ημων κηρυχθεις δι εμου και σιλουανου και τιμοθεου ουκ εγενετο ναι και ου αλλα ναι εν αυτω γεγονεν
2 List do Koryntian 1,19

Young's Literal Translation

for the Son of God, Jesus Christ, among you through us having been preached -- through me and Silvanus and Timotheus -- did not become Yes and No, but in him it hath become Yes;
2 List do Koryntian 1,19

World English Bible

For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me, Silvanus, and Timothy, was not "Yes and no," but in him is "Yes."
2 List do Koryntian 1,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić