„Niech przeto nikt go nie lekceważy! Odprowadźcie go w pokoju, aby dotarł do mnie, gdyż czekam na niego z braćmi.”

Biblia Tysiąclecia: 1 List do Koryntian 16,11

Porównanie wersetów
King James Version - 2 List Piotra 1,13

King James Version

Yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance;
2 List Piotra 1,13

Biblia Brzeska

Abowiem mnimam, iż jest sprawiedliwa rzecz, pókim jest w tym przybytku, pobudzać was przez napominanie.
2 List św. Piotra 1,13

Biblia Gdańska (1632)

Boć to mam za słuszną rzecz, pókim jest w tym przybytku, abym was pobudzał przez napominanie,
2 Piotra 1,13

Biblia Gdańska (1881)

Boć to mam za słuszną rzecz, pókim jest w tym przybytku, abym was pobudzał przez napominanie,
2 Piotra 1,13

Biblia Tysiąclecia

Uważam zaś za słuszne pobudzić waszą pamięć, dopóki jestem w tym namiocie,
2 List św. Piotra 1,13

Biblia Warszawska

Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie,
2 List św. Piotra 1,13

Biblia Jakuba Wujka

I zda się mi słuszna, abym was (pókim jest w tym przybytku) pobudzał przez napominanie,
2 List św. Piotra 1,13

Nowa Biblia Gdańska

A uznaję za sprawiedliwe, abym przez okres jaki jestem w tym ciele, pobudzał was w przypominaniu.
Drugi list spisany przez Piotra 1,13

Biblia Przekład Toruński

Uważam więc za słuszne, pobudzać was przez przypominanie, póki jestem w tym namiocie,
2 List Piotra 1,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Uważam bowiem za słuszne, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie;
II List Piotra 1,13

American Standard Version

And I think it right, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance;
2 List Piotra 1,13

Clementine Vulgate

Justum autem arbitror quamdiu sum in hoc tabernaculo, suscitare vos in commonitione :
2 List Piotra 1,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

δικαιον δε ηγουμαι εφ οσον ειμι εν τουτω τω σκηνωματι διεγειρειν υμας εν υπομνησει
2 List Piotra 1,13

Young's Literal Translation

and I think right, so long as I am in this tabernacle, to stir you up in reminding [you],
2 List Piotra 1,13

World English Bible

I think it right, as long as I am in this tent, to stir you up by reminding you;
2 List Piotra 1,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić