„Bardzo przykre stały się wasze mowy przeciwko Mnie - mówi Pan. Wy zaś pytacie: Cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw Tobie?”

Biblia Tysiąclecia: Księga Malachiasza 3,13

Porównanie wersetów
King James Version - 1 List do Koryntian 6,20

King James Version

For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.
1 List do Koryntian 6,20

Biblia Brzeska

Abowiem jesteście za zapłatę kupieni. Chwalcież tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże.
1 List św. Pawła do Koryntian 6,20

Biblia Gdańska (1632)

Albowiemeście drogo kupieni. Wysławiajcież tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże.
1 Koryntów 6,20

Biblia Tysiąclecia

Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
1 List do Koryntian 6,20

Biblia Warszawska

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6,20

Biblia Jakuba Wujka

Abowiemeście kupieni zapłatą wielką. Chwalcież i noście Boga w ciele waszym.
1 List do Koryntian 6,20

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż zostaliście kupieni dla szacunku; zatem wynoście Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które są Boga.
Pierwszy list do Koryntian 6,20

Biblia Przekład Toruński

Drogo bowiem jesteście kupieni. Oddajcie więc chwałę Bogu w ciele waszym i w duchu waszym, one są Boże.
1 List do Koryntian 6,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga.
I List do Koryntian 6,20

American Standard Version

for ye were bought with a price: glorify God therefore in your body.
1 List do Koryntian 6,20

Clementine Vulgate

Empti enim estis pretio magno. Glorificate, et portate Deum in corpore vestro.
1 List do Koryntian 6,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ηγορασθητε γαρ τιμης δοξασατε δη τον θεον εν τω σωματι υμων και εν τω πνευματι υμων ατινα εστιν του θεου
1 List do Koryntian 6,20

Young's Literal Translation

for ye were bought with a price; glorify, then, God in your body and in your spirit, which are God`s.
1 List do Koryntian 6,20

World English Bible

for you were bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's.
1 List do Koryntian 6,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić