„Wspomni na słowo, któreś rozkazał Mojżeszowi, słudze twemu, mówiąc: Gdy wystąpicie, ja rozproszę was między narody,”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Nehemiasza 1,8

Porównanie wersetów
King James Version - 1 List do Koryntian 6,18

King James Version

Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body.
1 List do Koryntian 6,18

Biblia Brzeska

Strzeżcie się nieczystości. Wszelki grzech, któryby człowiek popełnił, nie jest w ciele; ale ten, który się dopuszcza nieczystości, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
1 List św. Pawła do Koryntian 6,18

Biblia Gdańska (1632)

Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, który by człowiek popełnił, oprócz ciała jest; lecz kto wszeteczeństwo płodzi, przeciwko swemu własnemu ciału grzeszy.
1 Koryntów 6,18

Biblia Tysiąclecia

Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
1 List do Koryntian 6,18

Biblia Warszawska

Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6,18

Biblia Jakuba Wujka

Uciekajcie przed porubstwem. Wszelki grzech, który by człowiek czynił, nie jest na ciele: ale kto porubstwo płodzi, przeciwko ciału swemu grzeszy.
1 List do Koryntian 6,18

Nowa Biblia Gdańska

Wystrzegajcie się prostytucji. Wszelki grzech, który mógłby uczynić człowiek jest na zewnątrz ciała; zaś kto uprawia prostytucję grzeszy co do własnego ciała.
Pierwszy list do Koryntian 6,18

Biblia Przekład Toruński

Uciekajcie przed nierządem. Wszelki grzech, który uczyniłby człowiek, jest poza ciałem; lecz oddający się nierządowi, grzeszy względem własnego ciała.
1 List do Koryntian 6,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Uciekajcie od nierządu. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem. Lecz kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału.
I List do Koryntian 6,18

American Standard Version

Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body.
1 List do Koryntian 6,18

Clementine Vulgate

Fugite fornicationem. Omne peccatum, quodcumque fecerit homo, extra corpus est : qui autem fornicatur, in corpus suum peccat.
1 List do Koryntian 6,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

φευγετε την πορνειαν παν αμαρτημα ο εαν ποιηση ανθρωπος εκτος του σωματος εστιν ο δε πορνευων εις το ιδιον σωμα αμαρτανει
1 List do Koryntian 6,18

Young's Literal Translation

flee the whoredom; every sin -- whatever a man may commit -- is without the body, and he who is committing whoredom, against his own body doth sin.
1 List do Koryntian 6,18

World English Bible

Flee sexual immorality. "Every sin that a man does is outside the body," but he who commits sexual immorality sins against his own body.
1 List do Koryntian 6,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić