„Izali nie ci wszytcy wezmą nań przypowieść i przysłowie zagadek o nim i rzeką: Biada temu, kto rozmnaża nie swoje! Dokądże? - i obciąża przeciw sobie gęste błoto.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Habakuka 2,6

Porównanie wersetów
King James Version - 1 List do Koryntian 6,17

King James Version

But he that is joined unto the Lord is one spirit.
1 List do Koryntian 6,17

Biblia Brzeska

A kto się przyłącza Panu, jednym duchem jest.
1 List św. Pawła do Koryntian 6,17

Biblia Gdańska (1632)

A kto się złącza z Panem, jednym duchem jest z nim.
1 Koryntów 6,17

Biblia Tysiąclecia

Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.
1 List do Koryntian 6,17

Biblia Warszawska

Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6,17

Biblia Jakuba Wujka

A kto się złącza z Panem, jednym duchem jest.
1 List do Koryntian 6,17

Nowa Biblia Gdańska

Zaś kto się łączy z Panem, jest z nim w czasie złączenia jednym Duchem.
Pierwszy list do Koryntian 6,17

Biblia Przekład Toruński

Ale kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem.
1 List do Koryntian 6,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kto zaś się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem.
I List do Koryntian 6,17

American Standard Version

But he that is joined unto the Lord is one spirit.
1 List do Koryntian 6,17

Clementine Vulgate

Qui autem adhret Domino, unus spiritus est.
1 List do Koryntian 6,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο δε κολλωμενος τω κυριω εν πνευμα εστιν
1 List do Koryntian 6,17

Young's Literal Translation

And he who is joined to the Lord is one spirit;
1 List do Koryntian 6,17

World English Bible

But he who is joined to the Lord is one spirit.
1 List do Koryntian 6,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić