„Nie przystąpi do ciebie złe i nie przybliży się bicz do przybytku twego.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Psalmów 91,10

Porównanie wersetów
King James Version - 1 List do Koryntian 6,13

King James Version

Meats for the belly, and the belly for meats: but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body.
1 List do Koryntian 6,13

Biblia Brzeska

Pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; a Bóg i ten i ony w niwecz obróci; a ciało nie jest dla nieczystości, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
1 List św. Pawła do Koryntian 6,13

Biblia Gdańska (1632)

Pokarmy brzuchowi należą, a brzuch pokarmom; ale Bóg i brzuch i pokarmy skazi; lecz ciało nie należy wszeteczeństwu ale Panu, a Pan ciału.
1 Koryntów 6,13

Biblia Gdańska (1881)

Pokarmy brzuchowi należą, a brzuch pokarmom; ale Bóg i brzuch i pokarmy skazi; lecz ciało nie należy wszeteczeństwu ale Panu, a Pan ciału.
1 Koryntów 6,13

Biblia Tysiąclecia

Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.
1 List do Koryntian 6,13

Biblia Warszawska

Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów; ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6,13

Biblia Jakuba Wujka

Pokarm brzuchowi, a brzuch pokarmom: lecz Bóg i ten i te zepsuje. A ciało nie porubstwu, ale Panu, a Pan ciału.
1 List do Koryntian 6,13

Nowa Biblia Gdańska

Pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; ale Bóg i to, i tamte wniwecz obróci. Zaś ciało nie jest dla cudzołóstwa, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
Pierwszy list do Koryntian 6,13

Biblia Przekład Toruński

Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg i jedno i drugie zniszczy; ciało natomiast nie jest dla nierządu, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
1 List do Koryntian 6,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów. Lecz Bóg zniszczy i jedno, i drugie. Ciało zaś nie jest dla nierządu, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
I List do Koryntian 6,13

American Standard Version

Meats for the belly, and the belly for meats: but God shall bring to nought both it and them. But the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body:
1 List do Koryntian 6,13

Clementine Vulgate

Esca ventri, et venter escis : Deus autem et hunc et has destruet : corpus autem non fornicationi, sed Domino : et Dominus corpori.
1 List do Koryntian 6,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τα βρωματα τη κοιλια και η κοιλια τοις βρωμασιν ο δε θεος και ταυτην και ταυτα καταργησει το δε σωμα ου τη πορνεια αλλα τω κυριω και ο κυριος τω σωματι
1 List do Koryntian 6,13

Young's Literal Translation

the meats [are] for the belly, and the belly for the meats. And God both this and these shall make useless; and the body [is] not for whoredom, but for the Lord, and the Lord for the body;
1 List do Koryntian 6,13

World English Bible

"Foods for the belly, and the belly for foods," but God will bring to nothing both it and them. But the body is not for sexual immorality, but for the Lord; and the Lord for the body.
1 List do Koryntian 6,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić