„Któżkolwiek jest prostakiem, niechaj tu zstąpi i do głupich też mówiła:”

Biblia Brzeska: Przypowieści Salomona 9,4

Porównanie wersetów
King James Version - 1 List do Koryntian 6,1

King James Version

Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unjust, and not before the saints?
1 List do Koryntian 6,1

Biblia Brzeska

Gdy który z was ma sprawę z drugim, jako śmie wdać się w prawo przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętym?
1 List św. Pawła do Koryntian 6,1

Biblia Gdańska (1632)

Śmież kto z was, mając sprawę z drugim, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
1 Koryntów 6,1

Biblia Gdańska (1881)

Śmież kto z was, mając sprawę z drugim, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
1 Koryntów 6,1

Biblia Tysiąclecia

Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych?
1 List do Koryntian 6,1

Biblia Warszawska

Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi?
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6,1

Biblia Jakuba Wujka

Śmie który z was, mając sprawę przeciw drugiemu, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
1 List do Koryntian 6,1

Nowa Biblia Gdańska

Ktoś z was się odważa, mając sprawę przeciw drugiemu, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
Pierwszy list do Koryntian 6,1

Biblia Przekład Toruński

Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, być sądzonym przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
1 List do Koryntian 6,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czy ktoś z was, mając sprawę z drugim, śmie procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi?
I List do Koryntian 6,1

American Standard Version

Dare any of you, having a matter against his neighbor, go to law before the unrighteous, and not before the saints?
1 List do Koryntian 6,1

Clementine Vulgate

Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum, judicari apud iniquos, et non apud sanctos ?
1 List do Koryntian 6,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τολμα τις υμων πραγμα εχων προς τον ετερον κρινεσθαι επι των αδικων και ουχι επι των αγιων
1 List do Koryntian 6,1

Young's Literal Translation

Dare any one of you, having a matter with the other, go to be judged before the unrighteous, and not before the saints?
1 List do Koryntian 6,1

World English Bible

Dare any of you, having a matter against his neighbor, go to law before the unrighteous, and not before the saints?
1 List do Koryntian 6,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić