„Jako strzały w ręku mocarza, tak synowie utrapionych.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Psalmów 127,4

Porównanie wersetów
King James Version - 1 List do Koryntian 14,10

King James Version

There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification.
1 List do Koryntian 14,10

Biblia Brzeska

Jako na przykładzie, tak wiele jest głosów na świecie, a żaden z nich nie jest niemy.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,10

Biblia Gdańska

Tak wiele, jako słyszymy, jest różnych głosów na świecie, a nic nie jest bez głosu.
1 Koryntów 14,10

Biblia Tysiąclecia

Na świecie jest takie mnóstwo dźwięków, ale żaden dźwięk nie jest bez znaczenia.
1 List do Koryntian 14,10

Biblia Warszawska

Wiele, zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie, i nie ma niczego bez dźwięku;
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,10

Biblia Jakuba Wujka

Tak wiele, na przykład, jest rozmaitych języków na tym świecie, a nie masz nic bez głosu.
1 List do Koryntian 14,10

Nowa Biblia Gdańska

Tak liczne - jeśli napotykacie - są gatunki głosów na świecie i nikt nie jest milczący.
Pierwszy list do Koryntian 14,10

Biblia Przekład Toruński

Jest tak wiele przykładów dźwięków na świecie, i nic nie jest bez dźwięku.
1 List do Koryntian 14,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Na świecie jest zapewne mnóstwo różnych głosów i żaden z nich nie jest bez znaczenia.
I List do Koryntian 14,10

American Standard Version

There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and no [kind] is without signification.
1 List do Koryntian 14,10

Clementine Vulgate

Tam multa, ut puta genera linguarum sunt in hoc mundo : et nihil sine voce est.
1 List do Koryntian 14,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τοσαυτα ει τυχοι γενη φωνων εστιν εν κοσμω και ουδεν αυτων αφωνον
1 List do Koryntian 14,10

Young's Literal Translation

There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is unmeaning,
1 List do Koryntian 14,10

World English Bible

There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without meaning.
1 List do Koryntian 14,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić