„Tak mówi Pan: Dla trzech występków Gazy, owszem, dla czterech, nie przepuszczę im, przeto, że ich pojmawszy, w więzienie wieczne podawali Edomczykom;”

Biblia Gdańska (1632): Amos 1,6

Porównanie wersetów
King James Version - 1 List Piotra 1,24

King James Version

For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away:
1 List Piotra 1,24

Biblia Brzeska

Abowiem wszelkie ciało jest jako trawa i wszelka chwała człowiecza jako kwiat z ziela, uschła trawa a kwiat jej upadł.
1 List św. Piotra 1,24

Biblia Gdańska (1632)

Ponieważ wszelkie ciało jest jako trawa i wszelka chwała człowieka jako kwiat trawy; uwiędła trawa i kwiat jej opadł;
1 Piotra 1,24

Biblia Gdańska (1881)

Ponieważ wszelkie ciało jest jako trawa i wszelka chwała człowieka jako kwiat trawy; uwiędła trawa i kwiat jej opadł;
1 Piotra 1,24

Biblia Tysiąclecia

Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł,
1 List św. Piotra 1,24

Biblia Warszawska

Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł,
1 List św. Piotra 1,24

Biblia Jakuba Wujka

ponieważ wszelkie ciało jako trawa, a wszelka chwała jego jako kwiat trawy: uschła trawa i kwiat jej upadł.
1 List św. Piotra 1,24

Nowa Biblia Gdańska

Ponieważ: Każda cielesna natura jest jak trawa, a każda chwała człowieka jak kwiat trawy. Trawa została wysuszona, a kwiat jej opadł;
Pierwszy list spisany przez Piotra 1,24

Biblia Przekład Toruński

Dlatego że wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy; uschła trawa i kwiat jej opadł;
1 List Piotra 1,24

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy. Trawa uschła, a jej kwiat opadł;
I List Piotra 1,24

American Standard Version

For, All flesh is as grass, And all the glory thereof as the flower of grass. The grass withereth, and the flower falleth:
1 List Piotra 1,24

Clementine Vulgate

quia omnis caro ut fnum : et omnis gloria ejus tamquam flos fni : exaruit fnum, et flos ejus decidit.
1 List Piotra 1,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διοτι πασα σαρξ ως χορτος και πασα δοξα ανθρωπου ως ανθος χορτου εξηρανθη ο χορτος και το ανθος αυτου εξεπεσεν
1 List Piotra 1,24

Young's Literal Translation

because all flesh [is] as grass, and all glory of man as flower of grass; wither did the grass, and the flower of it fell away,
1 List Piotra 1,24

World English Bible

For, "All flesh is like grass, And all of man's glory like the flower in the grass. The grass withers, and its flower falls;
1 List Piotra 1,24

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić