„Wszelka nieprawość jest ci grzech, ale jest ci grzech nie na śmierć.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Jana 5,17

Porównanie wersetów
King James Version - 1 Księga Królewska 9,20

King James Version

And all the people that were left of the Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, which were not of the children of Israel,
1 Księga Królewska 9,20

Biblia Brzeska

A na wszytek lud, który był pozostał z Amorejczyków, Hetejczyków, Ferezejczyków, Hewejczyków, Jebuzejczyków, którzy nie byli z synów izraelskich,
1 Księga Królewska 9,20

Biblia Gdańska

Wszystek także lud, który był pozostał z Amorejczyków, Hetejczyków, Ferezejczyków, Hewejczyków, i Jebuzejczyków, którzy nie byli z synów Izraelskich;
1 Królewska 9,20

Biblia Tysiąclecia

Całą ludność, pozostałą z Amorytów, Chetytów, Peryzzytów, Chiwwitów oraz Jebusytów, która nie była izraelska,
1 Księga Królewska 9,20

Biblia Warszawska

Całą pozostałą ludność po Amorejczykach, Chetejczykach, Peryzejczykach, Jebuzejczykach, nie należącą do Izraela,
I Księga Królewska 9,20

Biblia Jakuba Wujka

Wszytek lud, który był pozostał i z Amorejczyków, i Hetejczyków, i Ferezejczyków, i Hewejczyków, i z Jebuzejczyków, którzy nie są z synów Izraelowych,
1 Księga Królewska 9,20

Nowa Biblia Gdańska

Cała też ludność, co jeszcze została z Amorejczyków, Chittejczyków, Peryzejczyków, Chiwitów i Jebusytów, a która do Israela nie należała -
1 Księga Królów 9,20

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wszystkie ludy, które ocalały spośród Amorytów, Chetytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów, które nie były z synów Izraela;
I Księga Królewska 9,20

American Standard Version

As for all the people that were left of the Amorites, the Hittites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, who were not of the children of Israel;
1 Księga Królewska 9,20

Clementine Vulgate

Universum populum qui remanserat de Amorrhæis, et Hethæis, et Pherezæis, et Hevæis, et Jebusæis, qui non sunt de filiis Israël :
1 Księga Królewska 9,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

The whole of the people that is left of the Amorite, the Hittite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite, who [are] not of the sons of Israel --
1 Księga Królewska 9,20

World English Bible

As for all the people who were left of the Amorites, the Hittites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, who were not of the children of Israel;
1 Księga Królewska 9,20

Westminster Leningrad Codex

כָּל־הָעָם הַנֹּותָר מִן־הָאֱמֹרִי הַחִתִּי הַפְּרִזִּי הַחִוִּי וְהַיְבוּסִי אֲשֶׁר לֹא־מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל הֵמָּה׃
1 Księga Królewska 9,20
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić