„I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i tak mówił do nich w kazaniu swoim:”

Biblia Warszawska: Ewangelia św. Marka 4,2

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - List do Hebrajczyków 1,13

Biblia Jakuba Wujka

A do któregoż kiedy z anjołów rzekł: Siedź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich?
List do Hebrajczyków 1,13

Biblia Brzeska

I któremuż z aniołów kiedy rzekł: Siedź na prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciele twoje podnóżkiem nóg twoich.
List do Hebrajczyków 1,13

Biblia Gdańska (1632)

A do któregoż kiedy z Aniołów rzekł: Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich?
Żydów 1,13

Biblia Gdańska (1881)

A do któregoż kiedy z Aniołów rzekł: Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich?
Żydów 1,13

Biblia Tysiąclecia

Do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp.
List do Hebrajczyków 1,13

Biblia Warszawska

A do którego z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich.
List do Hebrajczyków 1,13

Nowa Biblia Gdańska

A do którego z aniołów powiedział kiedykolwiek: Siedź po mojej prawicy, aż położę Twych nieprzyjaciół, jako podnóżek Twoich nóg?
List do Hebrajczyków 1,13

Biblia Przekład Toruński

I czy kiedykolwiek powiedział do któregoś z aniołów: Siądź po mojej prawicy, dopóki nie położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek twoich stóp?
List do Hebrajczyków 1,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Do którego też z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy?
List do Hebrajczyków 1,13

American Standard Version

But of which of the angels hath he said at any time, Sit thou on my right hand, Till I make thine enemies the footstool of thy feet?
List do Hebrajczyków 1,13

Clementine Vulgate

Ad quem autem angelorum dixit aliquando : Sede a dextris meis, quoadusque ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum ?
List do Hebrajczyków 1,13

King James Version

But to which of the angels said he at any time, Sit on my right hand, until I make thine enemies thy footstool?
List do Hebrajczyków 1,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

προς τινα δε των αγγελων ειρηκεν ποτε καθου εκ δεξιων μου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου
List do Hebrajczyków 1,13

Young's Literal Translation

And unto which of the messengers said He ever, `Sit at My right hand, till I may make thine enemies thy footstool?`
List do Hebrajczyków 1,13

World English Bible

But of which of the angels has he said at any time, "Sit at my right hand, Until I make your enemies the footstool of your feet?"
List do Hebrajczyków 1,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić