„Pierwsze urwisko wznosi się stromo, naprzeciw Mikmas, drugie zaś po stronie południowej naprzeciw Geba.”

Biblia Tysiąclecia: 1 Księga Samuela 14,5

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - Księga Wyjścia 20,14

Biblia Jakuba Wujka

Nie będziesz cudzołożył.
Księga Wyjścia 20,14

Biblia Brzeska

Nie będziesz cudzołożył.
2 Księga Mojżeszowa 20,14

Biblia Gdańska

Nie będziesz cudzołożył.
2 Mojżeszowa 20,14

Biblia Tysiąclecia

Nie będziesz cudzołożył.
Księga Wyjścia 20,14

Biblia Warszawska

Nie cudzołóż.
II Księga Mojżeszowa 20,14

Nowa Biblia Gdańska

Nie scudzołóż
II Księga Mojżesza 20,14

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie będziesz cudzołożył.
Księga Wyjścia 20,14

American Standard Version

Thou shalt not commit adultery.
Księga Wyjścia 20,14

Clementine Vulgate

Non mchaberis.
Księga Wyjścia 20,14

King James Version

Thou shalt not commit adultery.
Księga Wyjścia 20,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

`Thou dost not commit adultery.
Księga Wyjścia 20,14

World English Bible

"You shall not commit adultery.
Księga Wyjścia 20,14

Westminster Leningrad Codex

לֹא תִּנְאָף׃ ס
2 Księga Mojżeszowa 20,14
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić