„Dlatego, gdy przybędę, upomnę go za jego wystąpienia i złośliwe wypowiedzi przeciwko nam. A nadto, jakby mu jeszcze było tego za mało, odmawia on udzielania gościny braciom, a tym, którzy chcą to czynić, zabrania, a nawet wyklucza ich z Kościoła.”

Biblia Tysiąclecia: 3 List św. Jana 1,10

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - Księga Rodzaju 6,5

Biblia Jakuba Wujka

A widząc BÓG, że wiele było złości ludzkiej na ziemi, a wszytka myśl serca była napięta ku złemu po wszytek czas,
Księga Rodzaju 6,5

Biblia Brzeska

Tedy Pan widząc wielką złość człowieczą na ziemi, a iż wszytko zmyslanie serca jego, nic inego nie było, jedno złe po wszystek czas.
1 Księga Mojżeszowa 6,5

Biblia Gdańska (1632)

A widząc Pan, że wielka była złość ludzka na ziemi, a wszystko zmyślanie myśli serca ich tylko złe było po wszystkie dni;
1 Mojżeszowa 6,5

Biblia Gdańska (1881)

A widząc Pan, że wielka była złość ludzka na ziemi, a wszystko zmyślanie myśli serca ich tylko złe było po wszystkie dni;
1 Mojżeszowa 6,5

Biblia Tysiąclecia

Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe,
Księga Rodzaju 6,5

Biblia Warszawska

A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,
I Księga Mojżeszowa 6,5

Nowa Biblia Gdańska

A WIEKUISTY widział, że na ziemi wzmogła się niegodziwość człowieka i wciąż tylko niegodziwe są jego knowania oraz zamysły serca.
I Księga Mojżesza 6,5

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy PAN widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni;
Księga Rodzaju 6,5

American Standard Version

And Jehovah saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
Księga Rodzaju 6,5

Clementine Vulgate

Videns autem Deus quod multa malitia hominum esset in terra, et cuncta cogitatio cordis intenta esset ad malum omni tempore,
Księga Rodzaju 6,5

King James Version

And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
Księga Rodzaju 6,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Jehovah seeth that abundant [is] the wickedness of man in the earth, and every imagination of the thoughts of his heart only evil all the day;
Księga Rodzaju 6,5

World English Bible

Yahweh saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
Księga Rodzaju 6,5

Westminster Leningrad Codex

וַיַּרְא יְהוָה כִּי רַבָּה רָעַת הָאָדָם בָּאָרֶץ וְכָל־יֵצֶר מַחְשְׁבֹת לִבֹּו רַק רַע כָּל־הַיֹּום׃
1 Księga Mojżeszowa 6,5
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić