„Ale mu Jezus rzekł: Niechaj umarli grzebią umarłych swoich; a ty poszedłszy, opowiadaj królestwo Boże.”

Biblia Gdańska: Łukasza 9,60

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - Księga Rodzaju 46,5

Biblia Jakuba Wujka

I powstał Jakob od studnie przysięgi, i wzięli go synowie, z dziatkami i z żonami swoimi na wozy, które był posłał Faraon, aby wieziono starca,
Księga Rodzaju 46,5

Biblia Brzeska

A tak Jakub wyjechał z Beerseba, a synowie prowadzili Izarela, ojca swego i dziatki swoje z żonami na woziech, które był farao posłał, aby go na nich przyprowadzono.
1 Księga Mojżeszowa 46,5

Biblia Gdańska

I powstał Jakób z Beerseby; i wzięli synowie Izraelowi Jakóba ojca swego, i dziatki swe, i żony swe na wozy, które był posłał Farao, aby go przywieziono.
1 Mojżeszowa 46,5

Biblia Tysiąclecia

Potem Jakub wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego, Jakuba, swe dzieci i żony na wozach, które faraon przysłał dla przewiezienia ich.
Księga Rodzaju 46,5

Biblia Warszawska

Wyruszył więc Jakub z Beer-Szeby. Synowie Izraela zaś wieźli Jakuba, ojca swego i dzieci, i żony na wozach, które posłał faraon, aby go przewieziono.
I Księga Mojżeszowa 46,5

Nowa Biblia Gdańska

Zatem Jakób ruszył z Beer-Szeby. Synowie Israela powieźli swojego ojca Jakóba, swoje dzieci i swoje żony na wozach, które posłał faraon, aby go przewieziono.
I Księga Mojżesza 46,5

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I Jakub wyruszył z Beer-Szeby. I synowie Izraela wzięli swego ojca Jakuba, swoje dzieci i swe żony na wozy, które faraon posłał, aby go przywieziono.
Księga Rodzaju 46,5

American Standard Version

And Jacob rose up from Beer-sheba: and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him.
Księga Rodzaju 46,5

Clementine Vulgate

Surrexit autem Jacob a Puteo juramenti : tuleruntque eum filii cum parvulis et uxoribus suis in plaustris qu miserat Pharao ad portandum senem,
Księga Rodzaju 46,5

King James Version

And Jacob rose up from Beersheba: and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him.
Księga Rodzaju 46,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Jacob riseth from Beer-Sheba, and the sons of Israel bear away Jacob their father, And their infants, and their wives, in the waggons which Pharaoh hath sent to bear him,
Księga Rodzaju 46,5

World English Bible

Jacob rose up from Beersheba, and the sons of Israel carried Jacob, their father, their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him.
Księga Rodzaju 46,5

Westminster Leningrad Codex

וַיָּקָם יַעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע וַיִּשְׂאוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־יַעֲקֹב אֲבִיהֶם וְאֶת־טַפָּם וְאֶת־נְשֵׁיהֶם בָּעֲגָלֹות אֲשֶׁר־שָׁלַח פַּרְעֹה לָשֵׂאת אֹתֹו׃
1 Księga Mojżeszowa 46,5
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić