„Zatem Dawid przysiągł to Saulowi; po czym Saul wrócił do swego domu, zaś Dawid wraz ze swoimi ludźmi weszli do obronnego miejsca.”

Nowa Biblia Gdańska: 1 Księga Samuela 24,23

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - Księga Rodzaju 46,15

Biblia Jakuba Wujka

Ci synowie Lijej, które urodziła w Mezopotamijej Syryjskiej z Diną, córką swą: wszytkich dusz synów jego i córek trzydzieści i trzy.
Księga Rodzaju 46,15

Biblia Brzeska

A cić są synowie Lijej, które porodziła Jakubowi w Padan Aram i Dynę córką jego. A wszytkich osób, synów i córek jego było trzydzieści i trzy.
1 Księga Mojżeszowa 46,15

Biblia Gdańska

A cić są synowie Lii, które urodziła Jakóbowi w Padanie Syryjskim, i Dyna córka jego; wszystkich dusz synów jego, i córek jego, trzydzieści i trzy.
1 Mojżeszowa 46,15

Biblia Tysiąclecia

Są to potomkowie tych synów Jakuba, których podobnie jak i córkę Dinę, urodziła mu Lea w Padda-Aram. Wszystkich tych osób, synów, jego córek, było trzydzieści trzy.
Księga Rodzaju 46,15

Biblia Warszawska

To są synowie Lei, których urodziła Jakubowi w Paddan-Aram, oraz Dina, córka jego; wszystkich synów i córek jego było trzydzieści troje.
I Księga Mojżeszowa 46,15

Nowa Biblia Gdańska

Oto potomkowie Lei, których urodziła Jakóbowi w Paddan-Aram, wraz z jego córką Diną. Wszystkich dusz jego synów i córek było trzydzieści trzy.
I Księga Mojżesza 46,15

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A to są synowie Lei, których – jak i córkę Dinę, urodziła Jakubowi w Paddan-Aram. Wszystkich dusz jego synów i córek było trzydzieści trzy.
Księga Rodzaju 46,15

American Standard Version

These are the sons of Leah, whom she bare unto Jacob in Paddan-aram, with his daughter Dinah: all the souls of his sons and his daughters were thirty and three.
Księga Rodzaju 46,15

Clementine Vulgate

Hi filii Li quos genuit in Mesopotamia Syri cum Dina filia sua : omnes anim filiorum ejus et filiarum, triginta tres.
Księga Rodzaju 46,15

King James Version

These be the sons of Leah, which she bare unto Jacob in Padanaram, with his daughter Dinah: all the souls of his sons and his daughters were thirty and three.
Księga Rodzaju 46,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

These [are] sons of Leah whom she bare to Jacob in Padan-Aram, and Dinah his daughter; all the persons of his sons and his daughters [are] thirty and three.
Księga Rodzaju 46,15

World English Bible

These are the sons of Leah, whom she bore to Jacob in Paddan-aram, with his daughter Dinah. All the souls of his sons and his daughters were thirty-three.
Księga Rodzaju 46,15

Westminster Leningrad Codex

אֵלֶּה ׀ בְּנֵי לֵאָה אֲשֶׁר יָלְדָה לְיַעֲקֹב בְּפַדַּן אֲרָם וְאֵת דִּינָה בִתֹּו כָּל־נֶפֶשׁ בָּנָיו וּבְנֹותָיו שְׁלֹשִׁים וְשָׁלֹשׁ׃
1 Księga Mojżeszowa 46,15
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić