„Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu,”

Biblia Warszawska: Księga Zachariasza 4,1

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - Księga Rodzaju 46,12

Biblia Jakuba Wujka

Synowie Judy: Her i Onan, i Sela i Fares, i Zara. Lecz Her i Onan umarli w ziemi Chananejskiej. I urodzili się synowie Faresowi: Hesron i Hamul.
Księga Rodzaju 46,12

Biblia Brzeska

A synowie Judasowi: Her, Onan, Sela, Fares i Zara. Ale Her i Onan pomarli są w ziemi chananejskiej. A Fares miał syny: Hezrona i Hamula.
1 Księga Mojżeszowa 46,12

Biblia Gdańska

A synowie Judasowi: Her, i Onan, i Sela, i Fares, i Zara; ale umarł Her i Onan w ziemi Chananejskiej. A byli synowie Faresowi: Hesron i Hamuel.
1 Mojżeszowa 46,12

Biblia Tysiąclecia

Synowie Judy: Er, Onan, Szela, Peres i Zerach. - Ale Er i Onan umarli w Kanaanie. - Synami Peresa byli: Chesron i Chamul.
Księga Rodzaju 46,12

Biblia Warszawska

A synami Judy byli: Er, Onan, Szela, Peres i Zerach. Ale Er i Onan umarli w ziemi kanaanejskiej. Synami Peresa byli: Chesron i Chamul.
I Księga Mojżeszowa 46,12

Nowa Biblia Gdańska

Także synowie Jehudy: Er, Onan, Szela, Perec i Zerach; ale Er oraz Onan umarli w ziemi kanaanejskiej. A synami Pereca byli: Checron oraz Chamul.
I Księga Mojżesza 46,12

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Synowie Judy: Er, Onan, Szela, Peres i Zerach. Lecz Er i Onan umarli w ziemi Kanaan. A synami Peresa byli: Chesron i Chamul.
Księga Rodzaju 46,12

American Standard Version

And the sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah, and Perez, and Zerah; but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Perez were Hezron and Hamul.
Księga Rodzaju 46,12

Clementine Vulgate

Filii Juda : Her et Onan et Sela et Phares et Zara ; mortui sunt autem Her et Onan in terra Chanaan. Natique sunt filii Phares : Hesron et Hamul.
Księga Rodzaju 46,12

King James Version

And the sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah, and Pharez, and Zerah: but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Pharez were Hezron and Hamul.
Księga Rodzaju 46,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah, and Pharez, and Zarah, (and Er and Onan die in the land of Canaan.) And sons of Pharez are Hezron and Hamul.
Księga Rodzaju 46,12

World English Bible

The sons of Judah: Er, Onan, Shelah, Perez, and Zerah; but Er and Onan died in the land of Canaan. The sons of Perez were Hezron and Hamul.
Księga Rodzaju 46,12

Westminster Leningrad Codex

וּבְנֵי יְהוּדָה עֵר וְאֹונָן וְשֵׁלָה וָפֶרֶץ וָזָרַח וַיָּמָת עֵר וְאֹונָן בְּאֶרֶץ כְּנַעַן וַיִּהְיוּ בְנֵי־פֶרֶץ חֶצְרֹון וְחָמוּל׃
1 Księga Mojżeszowa 46,12
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić