„Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym,”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Rzymian 9,1

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - Księga Rodzaju 2,7

Biblia Jakuba Wujka

utworzył tedy PAN Bóg człowieka z mułu ziemie i natchnął w oblicze jego dech żywota, i zstał się człowiek w duszę żywiącą.
Księga Rodzaju 2,7

Biblia Brzeska

Tedy Pan Bóg stworzył był człowieka z prochu ziemie, a natchnął w oblicze jego tchnienie żywota, stał się tedy człowiek duszą żywiącą.
1 Księga Mojżeszowa 2,7

Biblia Gdańska (1632)

Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą.
1 Mojżeszowa 2,7

Biblia Gdańska (1881)

Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą.
1 Mojżeszowa 2,7

Biblia Tysiąclecia

wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.
Księga Rodzaju 2,7

Biblia Warszawska

Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
I Księga Mojżeszowa 2,7

Nowa Biblia Gdańska

I tak WIEKUISTY, Bóg, utworzył człowieka z prochu ziemi oraz tchnął w jego nozdrza dech życia, a człowiek stał się istotą żyjącą.
I Księga Mojżesza 2,7

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy PAN Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą.
Księga Rodzaju 2,7

American Standard Version

And Jehovah God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
Księga Rodzaju 2,7

Clementine Vulgate

Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terr, et inspiravit in faciem ejus spiraculum vit, et factus est homo in animam viventem.
Księga Rodzaju 2,7

King James Version

And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
Księga Rodzaju 2,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Jehovah God formeth the man -- dust from the ground, and breatheth into his nostrils breath of life, and the man becometh a living creature.
Księga Rodzaju 2,7

World English Bible

Yahweh God formed man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
Księga Rodzaju 2,7

Westminster Leningrad Codex

וַיִּיצֶר יְהוָה אֱלֹהִים אֶת־הָאָדָם עָפָר מִן־הָאֲדָמָה וַיִּפַּח בְּאַפָּיו נִשְׁמַת חַיִּים וַיְהִי הָאָדָם לְנֶפֶשׁ חַיָּה׃
1 Księga Mojżeszowa 2,7
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić