„Jego młode też piją krew, a gdzie są zabici, tam jest on.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Hioba 39,30

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - Księga Rodzaju 2,24

Biblia Jakuba Wujka

Przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swej i będą dwoje w jednym ciele.
Księga Rodzaju 2,24

Biblia Brzeska

A przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swą, a przyłączy się ku żenie swej, tak iż będą jedno ciało.
1 Księga Mojżeszowa 2,24

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swoję, a przyłączy się do żony swojej, i będą jednem ciałem.
1 Mojżeszowa 2,24

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swoję, a przyłączy się do żony swojej, i będą jednem ciałem.
1 Mojżeszowa 2,24

Biblia Tysiąclecia

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
Księga Rodzaju 2,24

Biblia Warszawska

Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem.
I Księga Mojżeszowa 2,24

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego mąż opuszcza swojego ojca i swoją matkę, a łączy się ze swą żoną oraz stają się dla jednego ciała wewnętrznego.
I Księga Mojżesza 2,24

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem.
Księga Rodzaju 2,24

American Standard Version

Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
Księga Rodzaju 2,24

Clementine Vulgate

Quam ob rem relinquet homo patrem suum, et matrem, et adhrebit uxori su : et erunt duo in carne una.
Księga Rodzaju 2,24

King James Version

Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
Księga Rodzaju 2,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

therefore doth a man leave his father and his mother, and hath cleaved unto his wife, and they have become one flesh.
Księga Rodzaju 2,24

World English Bible

Therefore a man will leave his father and his mother, and will join with his wife, and they will be one flesh.
Księga Rodzaju 2,24

Westminster Leningrad Codex

עַל־כֵּן יַעֲזָב־אִישׁ אֶת־אָבִיו וְאֶת־אִמֹּו וְדָבַק בְּאִשְׁתֹּו וְהָיוּ לְבָשָׂר אֶחָד׃
1 Księga Mojżeszowa 2,24
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić