„Pewny twego posłuszeństwa, piszę ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej, niż proszę.”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Filemona 1,21

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - Księga Izajasza 58,12

Biblia Jakuba Wujka

I będą budowane przez cię pustki wieków, fundamenty rodu i rodu wywiedziesz i będziesz nazwan budownikiem płotów, odwracający szcieżki na odpoczynienie.
Księga Izajasza 58,12

Biblia Brzeska

A pobudujesz to, co przez długi czas pusto leżało, a wywiedziesz grunty trwające od narodu do narodu, a będziesz nazwan naprawcą wszytkich upadłych miejsc i przeprawcą dróg ku mieszkaniu.
Księga Izajasza 58,12

Biblia Gdańska (1632)

I pobudują spłodzeni od ciebie pustynie starodawne, grunty od narodu do narodu wywiedziesz; i nazwą cię naprawcą obalin, i przeprawcą ścieżek ku mieszkaniu.
Izajasz 58,12

Biblia Gdańska (1881)

I pobudują spłodzeni od ciebie pustynie starodawne, grunty od narodu do narodu wywiedziesz; i nazwą cię naprawcą obalin, i przeprawcą ścieżek ku mieszkaniu.
Izajasz 58,12

Biblia Tysiąclecia

Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów. I będą cię nazywać naprawcą wyłomów, odnowicielem rumowisk - na zamieszkanie.
Księga Izajasza 58,12

Biblia Warszawska

Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać.
Księga Izajasza 58,12

Nowa Biblia Gdańska

A twoi odbudują odwieczne ruiny – dźwigniesz podwaliny minionych pokoleń i będziesz nazwany naprawiaczem wyłomów, odnowicielem ścieżek do osiedlenia.
Księga Izajasza 58,12

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Twoi potomni odbudują starodawne ruiny, wzniesiesz fundamenty wielu pokoleń i nazwą cię naprawcą wyłomów i odnowicielem ścieżek na zamieszkanie.
Księga Izajasza 58,12

American Standard Version

And they that shall be of thee shall build the old waste places; thou shalt raise up the foundations of many generations; and thou shalt be called The repairer of the breach, The restorer of paths to dwell in.
Księga Izajasza 58,12

Clementine Vulgate

Et dificabuntur in te deserta sculorum,fundamenta generationis et generationis suscitabis ;et vocaberis dificator sepium,avertens semitas in quietem.
Księga Izajasza 58,12

King James Version

And they that shall be of thee shall build the old waste places: thou shalt raise up the foundations of many generations; and thou shalt be called, The repairer of the breach, The restorer of paths to dwell in.
Księga Izajasza 58,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And they have built out of thee the wastes of old, The foundations of many generations thou raisest up, And one calleth thee, `Repairer of the breach, Restorer of paths to rest in.`
Księga Izajasza 58,12

World English Bible

Those who shall be of you shall build the old waste places; you shall raise up the foundations of many generations; and you shall be called The repairer of the breach, The restorer of paths to dwell in.
Księga Izajasza 58,12

Westminster Leningrad Codex

וּבָנוּ מִמְּךָ חָרְבֹות עֹולָם מֹוסְדֵי דֹור־וָדֹור תְּקֹומֵם וְקֹרָא לְךָ גֹּדֵר פֶּרֶץ מְשֹׁבֵב נְתִיבֹות לָשָׁבֶת׃
Księga Izajasza 58,12
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić