„I oczekawali Syna jego z nieba, którego wzbudził z martwych, to jest Jezusa, który wybawia nas od onego gniewu przyszłego.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,10

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - Księga Ezechiela 30,24

Biblia Jakuba Wujka

I zmocnię ramiona króla Babilońskiego, i dam miecz mój w rękę jego, i złamię ramię Faraonowe, i stękać będą stękaniem zabici przed oczyma jego.
Księga Ezechiela 30,24

Biblia Brzeska

A umocnię ramiona króla babilońskiego i podam miecz mój w ręce jego, potrę ramiona faraonowe, a będzie krzyczał przed nim jako ten, który jest raniony na śmierć.
Księga Ezechiela 30,24

Biblia Gdańska

Umocnię zasię ramiona króla Babilońskiego, i dam miecz mój w ręce jego, a ramiona Faraonowe złamię, i będzie stękał przed obliczem jego, jako stęka zraniony na śmierć.
Ezechyjel 30,24

Biblia Tysiąclecia

Natomiast wzmocnię ramiona króla babilońskiego i podam mu w rękę swój miecz, i złamię ramiona faraona, tak że będzie przed nim jęczał, jak jęczy śmiertelnie zraniony.
Księga Ezechiela 30,24

Biblia Warszawska

Wzmocnię natomiast ramiona króla babilońskiego i włożę mój miecz do jego ręki; ale ramiona faraona złamię, tak iż będzie przed nim jęczał, jak jęczą pobici.
Księga Ezechiela 30,24

Nowa Biblia Gdańska

Pokrzepię ramiona króla Babelu i podam Mój miecz w jego rękę. A skruszę ramiona faraona, więc będzie jęczał, jak jęczą przed nim ranni.
Księga Ezechiela 30,24

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wzmocnię ramiona króla Babilonu i włożę swój miecz w jego ręce, a ramiona faraona złamię i będzie przed nim stękał, jak stęka śmiertelnie zraniony.
Księga Ezechiela 30,24

American Standard Version

And I will strengthen the arms of the king of Babylon, and put my sword in his hand: but I will break the arms of Pharaoh, and he shall groan before him with the groanings of a deadly wounded man.
Księga Ezechiela 30,24

Clementine Vulgate

Et confortabo brachia regis Babylonis,daboque gladium meum in manu ejus,et confringam brachia Pharaonis,et gement gemitibus interfecti coram facie ejus.
Księga Ezechiela 30,24

King James Version

And I will strengthen the arms of the king of Babylon, and put my sword in his hand: but I will break Pharaoh's arms, and he shall groan before him with the groanings of a deadly wounded man.
Księga Ezechiela 30,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And strengthened the arms of the king of Babylon, And I have given My sword into his hand, And I have broken the arms of Pharaoh, And he hath groaned the groans of a pierced one -- before him.
Księga Ezechiela 30,24

World English Bible

I will strengthen the arms of the king of Babylon, and put my sword in his hand: but I will break the arms of Pharaoh, and he shall groan before him with the groanings of a deadly wounded man.
Księga Ezechiela 30,24

Westminster Leningrad Codex

וְחִזַּקְתִּי אֶת־זְרֹעֹות מֶלֶךְ בָּבֶל וְנָתַתִּי אֶת־חַרְבִּי בְּיָדֹו וְשָׁבַרְתִּי אֶת־זְרֹעֹות פַּרְעֹה וְנָאַק נַאֲקֹות חָלָל לְפָנָיו׃
Księga Ezechiela 30,24
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić