„Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe, i nienaganne było postępowanie nasze między wami, wierzącymi.”

Biblia Warszawska: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 2,10

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - Ewangelia wg św. Mateusza 25,42

Biblia Jakuba Wujka

Abowiemem łaknął, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić;
Ewangelia wg św. Mateusza 25,42

Biblia Brzeska

Abowiemem łaknął i nie daliście mi jeść; pragnąłem i nie daliście mi pić.
Ewangelia św. Mateusza 25,42

Biblia Gdańska

Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić;
Mateusza 25,42

Biblia Tysiąclecia

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
Ewangelia wg św. Mateusza 25,42

Biblia Warszawska

Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić.
Ewangelia św. Mateusza 25,42

Nowa Biblia Gdańska

Bowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić;
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 25,42

Biblia Przekład Toruński

Albowiem byłem głodny, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić;
Ewangelia Mateusza 25,42

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Byłem bowiem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić;
Ewangelia Mateusza 25,42

American Standard Version

for I was hungry, and ye did not give me to eat; I was thirsty, and ye gave me no drink;
Ewangelia Mateusza 25,42

Clementine Vulgate

esurivi enim, et non dedistis mihi manducare : sitivi, et non desistis mihi potum :
Ewangelia Mateusza 25,42

King James Version

For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink:
Ewangelia Mateusza 25,42

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

επεινασα γαρ και ουκ εδωκατε μοι φαγειν εδιψησα και ουκ εποτισατε με
Ewangelia Mateusza 25,42

Young's Literal Translation

for I did hunger, and ye gave me not to eat; I did thirst, and ye gave me not to drink;
Ewangelia Mateusza 25,42

World English Bible

for I was hungry, and you didn't give me food to eat; I was thirsty, and you gave me no drink;
Ewangelia Mateusza 25,42

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić